Dlaczego standardowe podejście do BCM nie zawsze działa w praktyce?

Business Continuity Management (BCM) stanowi ważną część działalności każdego przedsiębiorstwa. W typowym podejściu BCM koncentruje się na planowaniu strategii przetrwania firmy w sytuacjach ekstremalnych, które niewątpliwie wywołują duże straty finansowe i reputacyjne, z natury rzeczy są jednak bardzo rzadkie. Konsekwencją takiego podejścia jest duża trudność w przekonaniu organizacji o potrzebie wsparcia, kosztów i zaangażowania IT oraz biznesu, którego celem jest zabezpieczenie przedsiębiorstwa na wypadek sytuacji, która dla dużej części przypadków jeszcze nigdy się nie wydarzyła.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.