Elastycznie i prosto: podejście QlikTech do Business Intelligence

Artykuł skupia się na rozwóju rynku Business Intelligence, ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania umożliwiającego otrzymywanie szybkich rezultatów oraz pozwalającego na łatwe tworzenie analiz biznesowych. W dalszej częsci dokumentu otrzymujemy prezentację firmy QlikTech, wraz z jej ofertą oraz pozycją na rynku. Wypowiedzi klientów QlikTech umożliwiają pełniejszy obraz dotyczący podejścia QlikTech zakładającego dostarczanie rozwiązań Business Intelligence bez dodatkowych kosztów – tych związanych z wdrożeniami tradycyjnego BI, takiego jak np. kostki OLAP.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.