Elastycznie i prosto: podejście QlikTech do Business Intelligence

Artykuł skupia się na rozwóju rynku Business Intelligence, ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania umożliwiającego otrzymywanie szybkich rezultatów oraz pozwalającego na łatwe tworzenie analiz biznesowych. W dalszej częsci dokumentu otrzymujemy prezentację firmy QlikTech, wraz z jej ofertą oraz pozycją na rynku. Wypowiedzi klientów QlikTech umożliwiają pełniejszy obraz dotyczący podejścia QlikTech zakładającego dostarczanie rozwiązań Business Intelligence bez dodatkowych kosztów – tych związanych z wdrożeniami tradycyjnego BI, takiego jak np. kostki OLAP.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.