Pierwsze polskie badanie poświęcone akceptacji i adaptacji rozwiązań opartych na cloud computing

Polskie firmy zmierzają ku przetwarzaniu danych w chmurze obliczeniowej. Obecny etap tego procesu polega na adaptacji rozwiązań do tworzenia chmury prywatnej. Wzorzec badania stanowiła ankieta opracowana przez Intel Corporation na potrzeby badań międzynarodowych, przystosowana nieznacznie do warunków polskich. W badaniu reprezentowane jest 38 firm dużych (powyżej 500 zatrudnionych), 30 firm średnich (150 – 500 zatrudnionych) i 48 firm małych (11 – 150 zatrudnionych).

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.