Referencja z wdrożenia na Politechnice Częstochowskiej

Macierz dyskowa HP StorageWorks P4300 umożliwia rozwój systemów IT na Politechnice Częstochowskiej.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.