Autoryzacje użytkowników SAP nie muszą być „czarną skrzynką”

Według raportu VERIZON 2010 aż 48% naruszeń bezpieczeństwa danych zachodzi z użyciem autoryzacji niezgodnie z ich celem. Czy nadzorujesz wystarczająco autoryzacje do najważniejszych informacji w SAP? A może sam chciałbyś zarządzać tym co Twoi podwładni mogą robić w systemie?

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.