Autoryzacje użytkowników SAP nie muszą być „czarną skrzynką”

Według raportu VERIZON 2010 aż 48% naruszeń bezpieczeństwa danych zachodzi z użyciem autoryzacji niezgodnie z ich celem. Czy nadzorujesz wystarczająco autoryzacje do najważniejszych informacji w SAP? A może sam chciałbyś zarządzać tym co Twoi podwładni mogą robić w systemie?

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.