Autostrada A1 korzysta z macierzy HP StorageWorks P4300 G2

Ze względu na charakter prowadzonej działalności infrastruktura IT zarządzana przez Intertoll - zarządzającego autostradą A1 - funkcjonuje w modelu rozproszonym. Mając na względzie przyszłe potrzeby spółki w zakresie prowadzonej działalności oraz obecne trendy, zdecydowano o rozpoczęciu projektu, którego celem jest optymalizacja procesów związanych z zarządzaniem pamięcią masową oraz jej utrzymaniem.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.