Autostrada A1 korzysta z macierzy HP StorageWorks P4300 G2

Ze względu na charakter prowadzonej działalności infrastruktura IT zarządzana przez Intertoll - zarządzającego autostradą A1 - funkcjonuje w modelu rozproszonym. Mając na względzie przyszłe potrzeby spółki w zakresie prowadzonej działalności oraz obecne trendy, zdecydowano o rozpoczęciu projektu, którego celem jest optymalizacja procesów związanych z zarządzaniem pamięcią masową oraz jej utrzymaniem.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.