Strategia IT dla grupy TAURON Polska Energia S.A.

Spółka Infovide-Matrix zrealizowała projekt doradczy dla Grupy Kapitałowej TAURONPolska Energia S.A. Projekt zakładał reorganizację informatyki w celu zwiększenia efektywności działania i wsparcia działalności biznesowej Grupy.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.