Strategia IT dla grupy TAURON Polska Energia S.A.

Spółka Infovide-Matrix zrealizowała projekt doradczy dla Grupy Kapitałowej TAURONPolska Energia S.A. Projekt zakładał reorganizację informatyki w celu zwiększenia efektywności działania i wsparcia działalności biznesowej Grupy.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.