Szybkie odpowiedzi dzięki szybszym kokpitom analitycznym

Aby osiągnąć maksymalną jakość wartość w procesie podejmowania decyzji, kokpity analityczne narzędzi BI muszą się szybko tworzyć, działać i adaptować. Niestety, tradycyjne kokpity analityczne - uzależnione od IT i predefiniowanego modelu danych - nie są wstanie dotrzymać kroku realnym warunkom i zapytaniom ad hoc, tworząc przepaść pomiędzy zmiennymi potrzebami użytkowników a możliwościami kokpitów menadżerskich .

Rozwiązaniem jest dynamiczny kokpit analityczny (live dashboard), potężne narzędzie zbudowane wokół najnowszej koncepcji przetwarzania danych - wyszukiwania asocjacyjnego z wykorzystaniem technologii in-memory - która nie blokuje danych i pozwala wszystkim na jednoczesny dostęp. Inaczej, niż w tradycyjnych narzędziach BI, dynamiczne kokpity analityczne są szybkie, zdecentralizowane i łatwe do zmiany. Użytkownicy końcowi mogą w ten sposób szybko i samodzielnie osiągać rezultaty bez angażowania działów IT.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.