Zarządzanie projektami: raport specjalny Computerworld

Projaktowe pułapki, czyli ucz się na cudzych błędach / Metodyki dla małych - projekty w mniejszych firmach / Nieformalne metody zarządzania – projekty oczami PMów / Przegląd narzędzi wspomagających zarządzanie projektami.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.