Pomoc w problemie

Zgodna koegzystencja użytkowników i help desku wymaga odpowiednich zachowań i postaw po obu stronach.

Pokazujemy, co powinni robić jedni i drudzy.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail