IT w energetyce: raport

Przedsiębiorstwa energetyczne zwolniły tempo inwestycji w IT. Kiedy doczekamy się wdrożeń systemów zdalnego odczytu energii, ciepła i gazu? Świetlane perspektywy dla dostawców aplikacji - grupy energetyczne muszą ujednolicić systemy rozliczeniowe. Producenci ERP oczekują decyzji w sprawie wielkich kontraktów w energetyce.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.