IT w energetyce: raport

Przedsiębiorstwa energetyczne zwolniły tempo inwestycji w IT. Kiedy doczekamy się wdrożeń systemów zdalnego odczytu energii, ciepła i gazu? Świetlane perspektywy dla dostawców aplikacji - grupy energetyczne muszą ujednolicić systemy rozliczeniowe. Producenci ERP oczekują decyzji w sprawie wielkich kontraktów w energetyce.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.