Temat: rootkit

Umbreon – nowy rootkit atakujący linuksowe komputery
Koń trojański w akceleratorze GPU