Wylogowywanie z automatu

W pakiecie Windows Server 2003 Resource Kit znajduje się specjalny wygaszacz ekranu, dzięki któremu możliwe jest automatyczne wylogowywanie użytkownika, który zablokował komputer, po upływie określonego czasu.

Jak wiadomo, skrót klawiaturowy Windows+L blokuje system bez wylogowywania użytkownika. Jedyną metodą na zamknięcie systemu przez innego użytkownika komputera, np. innego domownika, jest w tym przypadku jedynie wyciągnięcie wtyczki komputera z kontaktu/wyłączenie listwy zasilającej.

Jak już wspomniano, pomocny może być w tym przypadku wygaszacz ekranu z pakietu Windows Server 2003 Resource Kit. Wygaszacz mieści się w pliku winexit.scr. Kiedy go zainstalujesz, wybierz jego właściwości.

Ostatnim krokiem jest określenie czasu, po jakim ma nastąpić wylogowanie. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy Pulpit, wybierz Właściwości i przejdź do karty Wygaszacz ekranu. Zaznacz wiersz Logoff Screen Saver w polu listy z lewej strony. Możesz również zdefiniować zwłokę podczas wylogowania użytkownika.

Wskazówka: zaznaczenie pola wyboru Force application termination wymusza zakończenie wszystkich działających w danej chwili aplikacji.

Dokumentacja rozszerzeń

Dostęp do dokumentacji poszczególnych narzędzi i rozszerzeń można uzyskać w menu "Start | Windows Resource Kit Tools"(lub odpowiednio "Start | Resource Kit 4.0 Support Tools").

Programy instalacyjne samodzielnie włączają katalogi C:\PROGRAM FILES\WINDOWS RESOURCE KITS\TOOLS i C:\PROGRAM FILES\RKSUPPORT do domyślnej ścieżki wyszukiwania. Dzięki temu narzędzia można uruchamiać bezpośrednio z okna wiersza poleceń lub z okna otwieranego za pomocą menu "Start | Uruchom".

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200