Współdzielenie plików

Pytanie: Chcielibyśmy połączyć w sieć nasze komputery, aby dzielić pliki i katalogi. Komputery przenośne powinny łączyć się bezprzewodowo, aby w dowolnym miejscu i czasie korzystać z zasobów sieci. Ponieważ nasz modem DSL ma opcję sieci bezprzewodowej, posiadamy bezprzewodowy dostęp, ale nie możemy dzielić plików w sieci. Czy będziemy mogli zrobić to bez pomocy routera, czy powinniśmy kupić to urządzenie? Czy bezprzewodowy router nie będzie powodował konfliktu z bezprzewodowym modemem DSL?

Pytanie: Chcielibyśmy połączyć w sieć nasze komputery, aby dzielić pliki i katalogi. Komputery przenośne powinny łączyć się bezprzewodowo, aby w dowolnym miejscu i czasie korzystać z zasobów sieci. Ponieważ nasz modem DSL ma opcję sieci bezprzewodowej, posiadamy bezprzewodowy dostęp, ale nie możemy dzielić plików w sieci. Czy będziemy mogli zrobić to bez pomocy routera, czy powinniśmy kupić to urządzenie? Czy bezprzewodowy router nie będzie powodował konfliktu z bezprzewodowym modemem DSL?

Odpowiedź: Możecie dzielić pliki poprzez proste włączenie udostępniania plików oraz drukarek na komputerach w systemie Windows, a następnie użycie bezprzewodowego połączenia WLAN, które udostępnia modem DSL.

Dzielenie plików w trybie grupy roboczej wymaga, aby każdy komputer posiadał lokalne konto dla każdego użytkownika, który będzie się przyłączał. Jeżeli uznamy to za nadużycie, można ustawić zaporę ogniową Windows, tak aby blokowała udostępnianie plików, gdy nie potrzebujemy tej opcji.

Router może dostarczać dodatkowych funkcji bezpieczeństwa na styku Internetu, lecz nie jest niezbędny. Jeżeli do struktury sieci dodamy bezprzewodowy router, należy skonfigurować go, tak aby komunikował się z modemem DSL.


TOP 200