Wiadomość od dużego klienta

Usługi wysyłania dużej liczby SMS-ów stają się standardowym elementem oferty operatorów.

Usługi wysyłania dużej liczby SMS-ów stają się standardowym elementem oferty operatorów.

Operatorzy i współpracujące z nimi firmy wciąż są na etapie rozpoznawania rynku usług wiadomości SMS. Po kilku latach od rozpoczęcia SMS-owego boomu można jednak mówić o wykształceniu się kilku dominujących modeli biznesowych. Niektóre z tych usług operatorzy powoli włączają nawet do cenników.

Dużo i stale

Najpopularniejszy model współpracy z operatorem polega na wykupieniu pakietu określonej liczby wiadomości - zazwyczaj wielokrotności 10 tys., które trzeba wykorzystać w ramach pojedynczego cyklu rozliczeniowego. Cena wiadomości zależy w głównej mierze od ich łącznej liczby, choć pod uwagę brane są także inne czynniki, np. to, czy współpraca będzie stała.

W ramach tego modelu możliwe są dwa scenariusze. W pierwszym, firma wykorzystuje wiadomości do komunikacji wewnętrznej, np. do powiadamiania pracowników serwisowych o awariach lub wysyłania zleceń przewozowych kierowcom. W drugim scenariuszu wiadomości są przesyłane do innych firm lub osób, które zgadzają się otrzymywać wiadomości określonego typu. W tej kategorii mieszczą się wszelkie usługi informacyjne, np. wiadomości giełdowe lub powiadamianie partnerów handlowych o promocjach itp.

Operatorzy podkreślają, że ich rolą jest jedynie udostępnianie firmom możliwości realizacji usług, a nie np. dostarczanie baz danych z informacjami o abonentach. Umowy zastrzegają ponadto, jaki rodzaj treści będzie przekazywany jako wiadomość SMS.

Znacznie droższa wiadomość

Drugi model współpracy, określany popularnie SMS Premium, polega na oferowaniu w sieci operatora treści bądź usług, za które korzystający z nich płacą, wysyłając wiadomość SMS pod określony numer. Operator udostępnia sieć firmie zewnętrznej, a ta dzieli się z nim przychodami. Proporcje podziału przychodu ze wspólnie oferowanych usług mogą znacznie się różnić - firma usługowa może przejąć 20%, 50%, a nawet 70% wartości przychodu z SMS-a. Na podział przychodu największy wpływ ma wartość generowanego przez nią obrotu, cena jednej wiadomości ma więc tylko pośrednie znaczenie. Zresztą operatorzy z reguły dbają o to, aby partnerzy nie ustalali cen, których wysokość jest nieadekwatna do potencjalnej wartości usługi.

W ramach tego modelu również istnieją dwa scenariusze - usługi mogą być udostępniane w portalu operatora lub też samodzielnie przez firmę usługową. Wysyłanie i odbieranie naprawdę dużej liczby wiadomości SMS wymaga budowy dedykowanej infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej. Przedsiębiorstwa, które chcą uniknąć inwestycji, mogą skorzystać z oferty wyspecjalizowanych firm udostępniających własne systemy w zamian za prowizję od obrotu. Można więc mówić o pewnej odmianie modelu, uwzględniającej "pośrednika technicznego". Jak się okazuje, z pomocy firm zewnętrznych korzysta większość firm medialnych, organizujących SMS-owe gry i konkursy. Model ten ma też dodatkową zaletę w postaci jednoczesnego dostępu do sieci wszystkich trzech operatorów, bez konieczności zgłębiania niuansów technicznych.

Wiadomości SMS w ofercie operatorów

PTK Centertel (Idea)

Centertel nie włącza usług SMS-owych do ogólnego cennika - firma traktuje je jako usługę dodaną, świadczoną w ograniczonym zakresie dla wybranych partnerów. Cena wiadomości SMS, zakupionej w pakiecie do 100 tys. sztuk (do wykorzystania w ciągu jednego okresu rozliczeniowego, z reguły miesiąca), wynosi ok. 20 gr. Powyżej 3 mln wiadomości cena jednostkowa może zostać obniżona nawet poniżej 5 gr. Oferta ta dotyczy bezpośredniej komunikacji z systemem SMSC. Klientom wysyłającym do 50 tys. wiadomości miesięcznie firma oferuje dostęp do serwera SMSC za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dane są przekazywane protokołem HTTPS lub FTP przez Internet. Powyżej 50 tys. wiadomości operator zaleca dzierżawę linii stałej do jednego ze swoich punktów styku. Alternatywą jest wykupienie pakietu 10 tys. SMS-ów w taryfie Meritum (9 gr za wiadomość) i wysyłanie za pośrednictwem modemów GSM w tempie ok. 20 sztuk/min.

Polska Telefonia Cyfrowa (Era)

W ramach usługi o nazwie SMSC Era pobiera 1000 zł opłaty za aktywację usługi oraz miesięczny abonament w wysokości 200 zł. Klient ma do wyboru dwie możliwości: może płacić stałą cenę jednostkową w wysokości 30 gr za wiadomość lub opłacić z góry określoną liczbę wiadomości w pakiecie, co obniża cenę jednostkową. Do 50 tys. wiadomości cena ta wynosi 15 gr. Kolejne 150 tys. wiadomości (próg 200 tys.) jest wycenione na 13 gr za sztukę. W przedziale 200Ń500 tys. wiadomość kosztuje 12 gr, powyżej tej liczby - 10 gr. Klientom, którzy zamierzają wysyłać lub odbierać wiadomości w liczbie powyżej 10 tys., Era proponuje skorzystanie z prostej aplikacji podobnej do klienta poczty elektronicznej, w której można zdefiniować do 50 kategorii/grup wysyłkowych i każdej z nich przypisać do tysiąca numerów. Klient może też wysłać do operatora zaszyfrowany list zawierający odpowiednio sformatowany plik z numerami i treścią wiadomości.

Polkomtel (Plus GSM)

Polkomtel nie ma cennika usług na masowe wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS - warunki współpracy są ustalane indywidualnie z każdym klientem. Współpraca rozpoczyna się od podpisania umowy o poufności, co oznacza, że klient nie ma prawa do ujawniania wynegocjowanych z operatorem warunków, Współpraca z Polkomtelem może się odbywać z wykorzystaniem jednego z dwóch modeli. W pierwszym z nich, określanym jako SMSC X.25, systemy informatyczne klienta uzyskują bezpośredni dostęp do systemu SMSC operatora za pośrednictwem łącza X.25. Drugi rodzaj umowy pozwala klientom na oferowanie za pośrednictwem sieci operatora usług, za które abonenci mogą płacić za pomocą wiadomości SMS.


TOP 200