W poszukiwaniu łańcuchów tekstowych

W Windows XP opcja wyszukiwania łańcuchów tekstowych ignoruje niektóre formaty plików - jest to niestety domyślna konfiguracja systemu. Problemów nie sprawia przeszukiwanie dokumentów Worda, Notatnika, czy stron HTML, ale co z innymi plikami, np. .JPG?

Jeżeli zajdzie potrzeba odszukania łańcucha tekstowego w plikach JPG, należy także w ich przypadku zastosować filtr tekstowy.

W tym celu w Rejestrze (menu "Start | Uruchom | regedit") przejdź do klucza

HKEY_CLASSES_ROOT\.jpg

Klikając go prawym przyciskiem myszy i wybierając polecenie Nowy | Klucz, założysz podklucz, któremu nadaj nazwę "PersistentHandler". Teraz kliknij dwa razy wartość "(Domyślna)" w prawym panelu okna i przypisz jej ciąg:

{5E941D80-BF96-11CD-B579-08002B30BFEB}

Jeśli podklucz "PersistentHandler" już istnieje, należy zmienić tylko jego wartość na wskazaną powyżej.

Zastosowanie tego identyfikatora klasy zmusi system do stosowania filtru tekstowego do plików JPG.


TOP 200