Utracony IOS

Pytanie: Utraciłem oprogramowanie na routerze Cisco serii 2600 poprzez nadpisanie pamięci flash zbyt dużym obrazem nowego IOS. Obecnie router restartuje się przy próbie załadowania obrazu systemu. Posiadam kopię oryginalnego systemu na lokalnym serwerze tftp. W jaki sposób mogę przywrócić starą wersję IOS?

Pytanie: Utraciłem oprogramowanie na routerze Cisco serii 2600 poprzez nadpisanie pamięci flash zbyt dużym obrazem nowego IOS. Obecnie router restartuje się przy próbie załadowania obrazu systemu. Posiadam kopię oryginalnego systemu na lokalnym serwerze tftp. W jaki sposób mogę przywrócić starą wersję IOS?

Odpowiedź: Router musi być podłączony do PC za pomocą kabla konsoli. Konieczne w procesie przywracania systemu jest przejście do trybu ROMmon. W zależności od zastosowanego oprogramowania terminala (np. HyperTerminal, minicom), różne kombinacje klawiszy przy starcie routera powodują przejście do trybu ROMmon. W przypadku oprogramowania HyperTerminal należy wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl+Break.

Sprawdźmy, jakie są ustawienia zmiennych lokalnych poprzez wydanie komendy set:

rommon 1 > set

PS1=rommon ! >

IP_ADDRESS=192.168.0.2

IP_SUBNET_MASK=255.255.255.0

DEFAULT_GATEWAY=192.168.0.1

TFTP_SERVER=192.168.0.3

TFTP_FILE=c2600-i-mz

Możemy ustawić zmienne do konfiguracji odpowiedniej dla naszej sieci:

rommon 3 > IP_ADDRESS=10.10.10.2

rommon 4 > IP_SUBNET_MASK=255.255.255.0

rommon 5 > DEFAULT_GATEWAY=10.10.10.1

rommon 6 > TFTP_SERVER=10.10.10.3

rommon 7 > TFTP_FILE=c2600-is-mz

Następną czynnością jest użycie komendy sync, która umożliwia zapisanie środowiska ROMmon w nieulotnej pamięci RAM (NVRAM).

Mormon 10 > sync

Kolejną czynnością jest wydanie polecenia tftpdnld, które rozpocznie proces pobierania obrazu IOS z serwera TFTP.

rommon 12 > tftpdnld

IP_ADDRESS: 10.10.10.2

IP_SUBNET_MASK: 255.255.255.0

DEFAULT_GATEWAY: 10.10.10.1

TFTP_SERVER: 10.10.10.3

TFTP_FILE: c2600-is-mz

Invoke this command for disaster recovery only.

WARNING: all existing data in all partitions on flash will be lost!

Do you wish to continue? y/n: [n]: y

Receiving c2600-is-mz from 10.10.10.3 !!!!!!!!!!!!!!!!!!

File reception completed.

Copying file c2600-is-mz to flash.

Erasing flash at 0x607c0000

program flash location 0x60440000

rommon 15 >

Wykonując powyższą procedurę, przywróciliśmy system IOS w routerze. Wymagany jest jeszcze restart urządzenia, aby wróciło do normalnego trybu pracy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200