Ubezpieczanie napięcia

Kalkulator energetyczny

Na stronach internetowych producentów zasilaczy awaryjnych można znaleźć proste kalkulatory, umożliwiające obliczenie zapotrzebowania energetycznego w zależności od liczby i typu wykorzystywanych urządzeń:

 • www.apcc.com/sizing/selectors.cfm

 • www.powerware.com/Products/selector

 • www.mgeups.com/selector

 • Mała elektrownia

  Jeśli zabezpieczane systemy mają krytyczne znaczenie i niedopuszczalne jest wstrzymanie dostaw energii, to również system zasilania awaryjnego powinien pracować w konfiguracji zdublowanej. Najczęściej spotykana taka konfiguracja polega na zastosowaniu dwóch, połączonych równolegle zasilaczy. Gdyby jeden z nich uległ awarii, jego pracę przejąłby drugi. Prawdopodobieństwo uszkodzenia dwóch zasilaczy jednocześnie jest znacznie mniejsze. W czasie normalnej pracy zasilacze obciążane są równomiernie.

  W przypadku systemów, które nie mogą mieć jakichkolwiek przerw w pracy, konieczne staje się użycie agregatów prądotwórczych. W stosujących je systemach zasilania energia z agregatu dostarczana jest do UPS-ów i za ich pośrednictwem do urządzeń końcowych. Warto by UPS-y od kilku do kilkunastu minut podtrzymywały pracę urządzeń, zanim zostanie uaktywniony generator prądu. "Agregaty są zdolne do pracy już po kilkunastu sekundach, ale zalecane jest ustawienie dłuższego czasu upływającego od zaniku napięcia do uruchomienia agregatu. Jeśli bowiem zdarzy się tylko krótki zanik zasilania zewnętrznego, rozruch agregatu będzie niepotrzebny" - uważa Tomasz Wojda z BPS. Dobrze jeśli UPS umożliwia tzw. miękki start agregatu, czyli pozwala na stopniowe obciążanie agregatu i jednoczesne sukcesywne zmniejszanie obciążenia baterii.

  Decydując się na zakup generatora prądu, konieczne jest oszacowanie jego docelowej mocy, podobnie jak w przypadku wyboru UPS. Przyjmuje się, że moc agregatu powinna być przewymiarowana względem mocy UPS-ów. Po pierwsze, dlatego że podczas pracy agregatu pracują również UPS-y, które pobierają prąd. Po drugie, niezbędny jest pewien margines bezpieczeństwa. Oczywiście, oddzielnie trzeba policzyć zapotrzebowanie, gdy agregat zasila nie tylko UPS-y, ale także oświetlenie ogólne i awaryjne, systemy wentylacji podstawowej i awaryjne, urządzenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego, klimatyzację oraz windy.

  Agregat powinien zapewniać nieustanną pracę co najmniej przez ok. 60 godz., czyli okres upływający od piątku wieczorem do poniedziałku rano. Powinien umożliwiać również uzupełnianie paliwa bez przerywania jego pracy. Zużycie paliwa agregatu zależy przede wszystkim od jego mocy. Dla przykładu, agregat o mocy 450 kVA (przy pełnej mocy) zużywa 90 litrów oleju napędowego na godzinę.

  Agregaty dostępne są w wielu wersjach: jako urządzenia stacjonarne bądź mobilne, nie zabudowane lub w obudowach dźwięko- i wodoszczelnych. Przy zakupie agregatu należy pamiętać o konieczności dokonania dodatkowych inwestycji związanych z instalacją do odprowadzania spalin, systemem obiegu powietrza chłodzącego agregat, o zbiornikach na paliwo i systemach wyciszenia akustycznego. Jeśli w firmowych pomieszczeniach nie ma miejsca na wykonanie takich instalacji, można dokonać zakupu agregatu w kompletnie wyposażonym kontenerze.

  Obliczanie zapotrzebowania energetycznego

  W standardowej szafie przemysłowej o wysokości 42U zainstalowano 6 serwerów intelowskich Compaq DL 380 G2 (ich specyfikacja jest dostępna pod adresemhttp://www.compaq.com/products/quickspecs/10902_div/10902_div.html). Każdy z serwerów o wysokości 2U jest wyposażony w dwa procesory Intel Pentium III 1,4 GHz.

  Ponadto w szafie zainstalowano 24-portowy przełącznik sieciowy Cisco Catalyst 3524 XL 10/100 Mb/s z up-linkiem gigabitowym (dla uproszczenia obliczeń zakładamy, że szafa nie jest wyposażona w żadne dodatkowe urządzenia i nie ma np. wentylatorów wymagających zasilania). Zgodnie z dokumentacją producenta, zapotrzebowanie każdego serwera na energię wynosi 400 W, a przełącznika - 70 W. Zapotrzebowanie energetyczne wyrażone w voltoamperach można obliczyć, korzystając ze wzoru:

  6 x 400W/1+70W/1 = 2470VA

  Biorąc pod uwagę, że w szafie przemysłowej pozostało jeszcze sporo wolnego miejsca, należy przyjąć dodatkowo - w zależności od potrzeb - minimum 20-proc. zapas mocy dla docelowego zasilacza. Tak więc w tym przypadku instalowany zasilacz awaryjny powinien mieć moc ok. 3 kVA.


  TOP 200