Stojaki i szafy do serwerowni

Chłodno w szafie

Dużym problemem związanym z niezawodnością jest zapewnienie odpowiedniego poziomu dopływu chłodnego powietrza do urządzeń komputerowych. Wobec tendencji wzrostu upakowania urządzeń wydzielających ciepło znacznie zwiększyło się ryzyko awarii spowodowanych niedostatecznym chłodzeniem. Jedną z najprostszych metod zapewnienia właściwego chłodzenia jest zastosowanie drzwi do szaf, które zapewniają ponad 0,5 m2 powierzchni otworów wentylacyjnych (perforacji), na powierzchni ponad 60 %. Drzwi szaf spełniające wyżej wymienione wymagania zapewniające dostateczny poziom wentylacji sprzętu komputerowego. W środowiskach o niekorzystnych warunkach chłodzenia zaleca się stosowanie (dla szaf o mocy przekraczającej 1500 W) dodatkowych układów wentylatorów wymuszających obieg powietrza.

Stojaki i szafy do serwerowni

Przepływ powietrza chłodzącego przez szafę ze sprzetem IT

Powietrze chłodzące sprzęt teleinformatyczny jest zasysane z zewnątrz szafy. W przypadku gdy powietrze chłodne będzie mieszało się z ciepłym może dojść do przegrzania się urządzeń i w konsekwencji ich awarii, dlatego tak istotne jest uniemożliwienie mieszania się powietrza chłodnego z ciepłym. Możliwość recyrkulacji gorącego powietrza występuje głownie wewnątrz samej szafy. Mieszanie się powietrza zimnego z chłodzącym jest najczęściej spowodowane przepływem gorącego powietrza wylotowego nad lub pod urządzeniami i jego powrotnym wlotem, co skutkuje znacznym pogorszeniem się chłodzenia. Aby zapobiec temu niekorzystnemu zjawisku należy puste miejsca w pionie szafy zawsze wypełniać panelami zaślepiającymi w celu zapewnienia prawidłowego przepływu powietrza. Zjawisko recyrkulacji i przegrzania urządzeń teleinformatycznych zabudowanych w szafie można także wyeliminować stosując obniżenie temperatury powietrza chłodzącego. Jednak taki sposób jest wysoce nieekonomiczny - wzrost kosztów energii elektrycznej oraz dodatkowo zwiększone powstawanie skroplin (wody). Należy jednak pamiętać, iż zastosowanie paneli zaślepiających w obudowach, w których wlot powietrza jest usytuowany w dole lub górze szafy nie jest w stanie skutecznie przeciwdziałać zjawisku recyrkulacji.

Zobacz również:

  • Cisco wzmacnia bezpieczeństwo dwóch platform sieciowych
  • Wyjaśniamy czym jest SD-WAN i jakie są zalety tego rozwiązania

Powrót gorącego powietrza wylotowego na przód szafy może być spowodowany także przez niektóre typy urządzeń jak np. monitory lub serwery typu tower montowane na półkach. Otwarta przestrzeń wokół urządzeń umożliwia bowiem gorącemu powietrzu wylotowemu recyrkulacje, która w konsekwencji prowadzi do przegrzania. Aby uniknąć tych problemów należy stosować urządzenia dedykowane do montażu w szafie. Innym czynnikiem wpływającym na recyrkulację powietrza we wnętrzu szafy są nieszczelne wprowadzenia kabli. Należy również pamiętać, iż opór przepływu powietrza przez szafę, wzmacnia niekorzystne efekty mieszania się powietrza, dlatego należy stosować szafy, w których drzwi czołowych i tylnych mają odpowiednie perforację.


TOP 200