Przywracanie kopii zapasowych z XP w Viście

Przesiadłeś się z Windows XP na Vistę i masz zapasowe kopie swoich zasobów utworzone za pomocą wewnętrznego archiwizatora z XP. Tymczasem w Viście jest nowy program archiwizujący, który nie radzi sobie z poprzednim formatem archiwów. Jak się dostać do swoich archiwów i zgromadzonych w nich plików?

Chcąc korzystać w Viście z kopii zapasowych utworzonych w Windows XP, musisz pobrać narzędzie Microsoftu o nazwie Windows NT Backup - Restore Utility. Jest dostępne bezpłatnie pod tym adresem internetowym, jednak przed pobraniem jest wymagane sprawdzenie autentyczności systemu Windows. Przed zainstalowaniem musisz otworzyć aplet Programy i funkcje. Wskaż polecenie Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows w lewej części okna. Gdy potwierdzisz okno dialogowe Kontroli kont użytkownika, na ekranie pojawi się okno Funkcje systemu Windows. Zaznacz pole wyboru Zarządzanie magazynem wymiennym. Teraz możesz zainstalować pobrany plik. W wypadku systemu 32-bitowego jest to plik NtBackupRestore_x86.msi, zaś w wypadku systemu 64-bitowego plik NtBackupRestore_win64.msi.

Przywracanie plików z kopii zapasowej jest proste. Na karcie powitalnej programu Windows NT Backup - Restore Utility jest dostępny kreator. Wystarczy uaktywnić go, a następnie zastosować się do kolejnych wskazówek. Alternatywnie możesz wybrać przywracanie ręczne. Stosowna opcja znajduje się na karcie zarządzania i przywracania magazynów. W obu wypadkach znajdź żądany plik kopii zapasowej, a jako miejsce docelowe wskaż obszar alternatywny. Wówczas będziesz mógł podać dowolny folder i unikniesz zastąpienia plików o tych samych nazwach.

Zobacz również:


TOP 200