Problem z połączeniem VPN

Pytanie: Próbuję konfigurować VPN pomiędzy zdalnym komputerem i moją siecią domową. Widzę połączenie sieciowe oraz transmitowane i odbierane pakiety z mojego komputera, ale nie mam możliwości pobrania udostępnionych plików oraz nie pojawiają się inne PC w moim otoczeniu sieciowym. Przypuszczam, że łączę się do routera, ale nie do zdalnej sieci. Spędziłem kilka tygodni szukając w sieci odpowiedzi na pytania, ale nie miałem szczęścia. Co zrobić?

Pytanie: Próbuję konfigurować VPN pomiędzy zdalnym komputerem i moją siecią domową. Widzę połączenie sieciowe oraz transmitowane i odbierane pakiety z mojego komputera, ale nie mam możliwości pobrania udostępnionych plików oraz nie pojawiają się inne PC w moim otoczeniu sieciowym. Przypuszczam, że łączę się do routera, ale nie do zdalnej sieci. Spędziłem kilka tygodni szukając w sieci odpowiedzi na pytania, ale nie miałem szczęścia. Co zrobić?

Odpowiedź: W pytaniu nie określono typu używanego systemu operacyjnego, więc zakładamy, że jest to Windows XP. W innym przypadku większość z przedstawionych porad powinna przedstawiać się podobnie. Zanim zabrniemy zbyt daleko, należy mieć pewność, iż wszystkie aktualizacje Windows są zainstalowane i że posiadamy najnowsze dostępne sterowniki dla karty sieciowej, przy użyciu której próbujemy ustanowić połączenie VPN.

Jeśli używamy Windows XP SP2, należy mieć pewność, że funkcjonalność zapory ogniowej dostarczanej przez SP2 jest wyłączona. Włączona zapora podczas próby ustanowienia połączenia VPN może w praktyce spowodować mnóstwo problemów. Jeśli posiadamy zainstalowane oprogramowanie antywirusowe, należy je wyłączyć, a następnie odinstalować i ponownie zainstalować oprogramowanie VPN. Możliwe, że to oprogramowanie antywirusowe powoduje problemy z oprogramowaniem VPN.

Jeśli używamy stacji roboczej z systemem operacyjnym Windows wydanym przed wersją XP, należy sprawdzić, czy mamy zainstalowane oprogramowanie zapory ogniowej. Warto wyłączyć je tymczasowo podczas testowania VPN. Jeżeli korzystamy ze sprzętowej zapory na styku sieci domowej z Internetem, warto upewnić się, że może ona zezwalać na przepuszczenie protokołu IPSec oraz sprawdzić, czy nie trzeba włączyć opcji przepuszczającej ruch VPN. Koniecznie należy przestudiować dokumentację używanej zapory. Dobrym pomysłem jest sprawdzenie czy nie istnieje nowsza wersja oprogramowania dla tego sprzętu. Warto podłączyć komputer bezpośrednio do Internetu (bez zapory ogniowej), aby sprawdzić czy połączenie zostanie ustanowione tą drogą.

Dostępny jest darmowy klient VPN o nazwie OpenVPN. Jeżeli zainstalujemy go i oprogramowanie będzie pracowało prawidłowo, prawdopodobnie istnieje konflikt oprogramowania w komputerze.

Inną rzeczą wartą sprawdzenia jest przejrzenie konfiguracji na komputerze, gdzie zdalne połączenie pracuje poprawnie, i porównanie konfiguracji obu PC. Kontakt ze wsparciem technicznym klienta VPN jest także dobrym rozwiązaniem. Warto jednak skorzystać z tego, gdy wszystkie inne metody zawiodą.


TOP 200