Pełna anonimowość w Sieci

3. Prywatne surfowanie

Pełna anonimowość w Sieci

Okno prywatnego przeglądania w IE

Najnowsze wersje przeglądarek internetowych wyposażone zostały w funkcje prywatnego surfowania.

W założeniu mają one zapewnić użytkownikowi anonimowość, gwarantują, że w pececie nie pozostaną żadne informacje o odwiedzanych witrynach.

Aby z nich skorzystać wykonaj następujące kroki:

Pełna anonimowość w Sieci

Definiowanie parametrów filtra InPrivate

Internet Explorer 8:

Kliknij menu Bezpieczeństwo i wybierz z niego polecenie Przeglądanie InPrivate. Okno służące do bezpiecznego surfowania jest specjalnie oznaczone na pasku adresu.

Funkcję można konfigurować - na przykład zdefiniować, na jakich witrynach IE nie powinien zostawić żadnych śladów (włączenie funkcji może uniemożliwić prawidłowe wyświetlanie niektórych stron). Kliknij Bezpieczeństwo i Ustawienia Filtrowania InPrivate. Po zmianie parametrów kliknij OK.

Pełna anonimowość w Sieci

Okno prywatnego przeglądania w Chrome

Mozilla Firefox:

Rozwiń menu Narzędzia i kliknij polecenie Przejdź do trybu prywatnego. W oknie komunikatu wybierz Przejdź do trybu prywatnego.

Otwarte zakładki zostaną zamknięte. Aby wyłączyć tryb bezpieczny zrestartuj przeglądarkę bądź kliknij menu Narzędzia i Opuść tryb prywatny.

Pełna anonimowość w Sieci

Okno prywatnego przeglądania w Operze

Opera:

Kliknij przycisk Menu i rozwiń polecenie Karty i okna. Jeżeli chcesz otworzyć jedną kartę prywatną wybierz Nowa karta prywatna. Gdy planujesz zabezpieczyć całą sesję i chcesz przeglądać w sposób bezpieczny wiele witryn kliknij Nowe okno prywatne.

Po zakończeniu surfowania zamknij kartę bądź okno. Opera automatycznie skasuje pozostawione ślady. Usunie historię przeglądania, pamięć podręczną, cookies oraz dane logowania.

Pełna anonimowość w Sieci

Okno prywatnego przeglądania w Chrome

Google Chrome:

Uruchom przeglądarkę i kliknij przycisk Ustawienia Google Chrome na pasku narzędzi. Z rozwiniętego menu wybierz Nowe okno Incognito. Do prywatnego przeglądania uruchomione zostanie dodatkowe okno przeglądarki.

4. Tajemnice index.dat

Pełna anonimowość w Sieci

Wyszukiwanie plików index.dat

Informacje o przeglądanych stronach internetowych nie są przechowywane jedynie w Historii. Adresy witryn zapisywane są dodatkowo w plikach index.dat Programy czyszczące często o nich zapominają. Sprawdź, jakie pliki tego typu znajdują się na twoim dysku i co zostało w nich zapisane.

1. Uruchom program Index.dat Suite. W oknie IDFinder, na liście Serach In wskaż dyski, które ma on przeszukać. Kliknij Find.

2. Aby sprawdzić zawartość pliku kliknij p zakończeniu skanowanie jego nazwę prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie View file contents i Using internal viewer. Kliknij OK. Index.dat Suite pozwala również wygenerować skrypt do kasowania znalezionych plików index.dat. Funkcja ta działa jednak jedynie w Windows XP. Aby jej użyć kliknij na pasku narzędzi przycisk Generate File

5. Skasuj tak, by nie można było odczytać

Pełna anonimowość w Sieci

Moo0 oferuje cztery metody kasowania plików

Kasowane w tradycyjny sposób pliki bardzo łatwo odzyskać. Odpowiednie programy poradzą sobie z tym zadaniem w kilka chwil. Aby mieć pewność, że usunięte dane są nie do odczytania należy zastosować odpowiednie algorytmy kasujące. Można do tego celu użyć na przykład programów Moo0 File Shredder czy Eraser.

1. Moo0 File Shredder jest prosty w obsłudze i ma polska wersję językową. Korzystają z niego chętnie mniej zaawansowaniu użytkownicy. Uruchom program i z listy Metoda wybierz sposób kasowania (kliknięcie prawym przyciskiem myszy w obrębie okna programu zmienia sposób jego wyświetlania). Pamiętaj, im dokładniejszy tym więcej czasu zajmuje. Wybrana metoda obowiązuje do następnej modyfikacji. Przeciągnij myszą plik, bądź folder, który chcesz skasować do okna programu. Potwierdź przyciskiem Tak.

Pełna anonimowość w Sieci

Eraser pozwala wybrać inna metodę zamazywania danych i nadpisywania powierzchni niewykorzystywanych

2. Funkcje Erasera dostępne są w menu kontekstowym Eksploratora Windows. Zanim z nich skorzystasz trzeba jednak najpierw skonfigurować sposób kasowania. Kliknij w oknie programu przycisk Settings i przejdź do sekcji Erase settings. Metodę usuwania plików wybierzesz na liście Default file erasure... Na liście Default unused space... zdefiniujesz sposób zamazywania niewykorzystywanej powierzchni. Jeżeli zaznaczysz Replace erased files with... będziesz mógł wskazać plik, który zostanie umieszczony automatycznie w miejscu skasowanych danych. Po kliknięciu przycisku Erase Shedule będziesz mógł zdefiniować zadania kasowania. Za pomocą tej funkcji możesz na przykład raz dziennie, automatycznie usuwać wybrane pliki.

3. Aby użyć funkcji zamazywania kliknij dany obiekt prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz polecenie Eraser oraz Erase.

Przykładowe ślady, jakie pozostają na dysku podczas pracy
 • informacje o plikach używanych w systemie
 • lista wyszukiwanych plików
 • informacje o uruchamianych programach
 • logi systemowe
 • zrzuty pamięci po awarii systemu
 • informacje o ostatnio zalogowanym użytkowniku
 • zawartość schowka systemowego
 • zawartość kosza
 • informacje o plikach otwieranych w aplikacjach
 • pliki tymczasowe
 • historia przeglądania stron internetowych
 • ostatnio wpisywane adresy
 • plik index.dat
 • pliki cookies
 • pamięć podręczna przeglądarki
 • dane z wypełnianych formularzy
 • informacje o pobieranych plikach
 • dane pobierane za pomocą klientów p2p
 • historia rozmów w komunikatorach

TOP 200