Optymalny pasek zadań (Windows XP)

Fragment paska zadań po lewej stronie zegara jest zarezerwowany dla aplikacji działających w tle. Jeśli wolisz zrezygnować z widniejących w nim ikon i wygospodarować więcej miejsca na pozostałe elementy paska to dziś dowiesz się jak to zrobić.

Zasobnik systemowy, który w Windows XP nosi nazwę Obszaru powiadomień, można w tej wersji systemu konfigurować znacznie łatwiej niż w poprzednich edycjach, m.in. ustalić, które pojawiają się w zasobniku. Kliknij prawym przyciskiem wolny skrawek Obszaru powiadomień i wskaż polecenie Właściwości. Gdy zaznaczysz pole wyboru Ukryj ikony nieaktywne, zasobnik zostanie opatrzony strzałką, którą możesz otwierać i ukrywać Obszar powiadomień. Oprócz tego możesz kliknąć przycisk Dostosuj, aby zmienić ustawienia ikon poszczególnych aplikacji. W górnej części tabeli zobaczysz spis aplikacji, które w danej chwili działają w tle. Dolna lista protokołuje programy, które gościły ostatnio w Obszarze powiadomień, lecz w chwili obecnej pozostają nieaktywne. Kliknij dowolną ikonę, a zobaczysz trzy opcje: Zawsze widoczny, Zawsze ukryty i Ukryty, gdy nieaktywny. Opcja Zawsze widoczny powoduje wyświetlanie ikony działającej aplikacji nawet wtedy, gdy zasobnik jest zwinięty. Gdy jest wybrana opcja Zawsze ukryty, ikona pozostaje w ukryciu, dopóki użytkownik nie kliknie ikony strzałki. Domyślna opcja Ukryty, gdy nieaktywny nie różni się w większości aplikacji od Zawsze widoczny.

Wybierając wspomniane opcje na liście Elementy poprzednie, ustalisz z góry, czy uruchomienie danej aplikacji ma przywołać jej ikonę w Obszarze powiadomień. Jeżeli lista obfituje w wiele starych, niepotrzebnych elementów, możesz ją opróżnić, dokonując tylko jednej zmiany w Rejestrze. Znajdź klucz HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\TrayNotify, po czym usuń wartość binarną "IconStreams" i "PastIconsStream".

Zobacz również:

Jeśli Obszar powiadomień wydaje ci się zbędny, możesz wyłączyć go nieudokumentowanym wpisem do Rejestru. Przywołaj Edytor Rejestru i przejdź do klucza HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer. Klikając menu Edycja | Nowy | Wartość DWORD, utwórz wartość "NoTrayItemsDisplay" i przypisz jej cyfrę 1. Po kolejnym logowaniu Windows nie będzie wyświetlać Obszaru powiadomień.

Aby go przywrócić, wystarczy usunąć wspomnianą wartość lub przypisać jej cyfrę 0.