Modem EDGE/UMTS/HSDPA (blue connect, iPlus, Orange) spowalnia Wi-Fi lub Ethernet?

Pod dzisiejszym tytułem kryje się problem, z którym borykają się przynajmniej niektórzy posiadacze nowoczesnych modemów PCMCIA, ExpressCard lub USB wykorzystywanych w usługach blue connect, iPlus i "Twój Internet" Orange. Chodzi mianowicie o wolniejsze działanie klasycznej sieci po zainstalowaniu sterowników do modemu.

Aby rozwiązać problem ze zbyt wolnym (W)LAN-em, uruchom co następuje:

- w Windows XP: Start | Połącz z | Pokaż wszystkie połączenia

- w Windows Viście: Start | Połącz z | Otwórz Centrum sieci i udostępniania (odsyłacz na samym dole) | Zarządzaj połączeniami sieciowymi (po lewej)

Wyświetli ci się okienko ze nazwami połączeń przypisanymi do interfejsów.

Modem EDGE/UMTS/HSDPA (blue connect, iPlus, Orange) spowalnia Wi-Fi lub Ethernet?

Kliknij teraz prawym klawiszem na połączeniu (W)LAN - zwykle nosi ono nazwę Połączenie lokalne - i wybierz Właściwości.

Upewnij się, że składnik o nazwie Odyssey Network Agent lub Funk Odyssey Client NIE JEST zaznaczony. Jeśli jest, koniecznie wyczyść zaznaczenie i kliknij OK - twoja sieć lokalna powinna znacząco przyspieszyć.

Modem EDGE/UMTS/HSDPA (blue connect, iPlus, Orange) spowalnia Wi-Fi lub Ethernet?

TOP 200