Łącza optyczne FSO

Pytanie: Muszę zestawić łącze bezprzewodowe pomiędzy lokalizacjami o bezpośredniej widoczności. Rozważam użycie coraz powszechniej stosowanych łączy optycznych. Jakie zalety ma tego typu rozwiązanie?

Pytanie: Muszę zestawić łącze bezprzewodowe pomiędzy lokalizacjami o bezpośredniej widoczności. Rozważam użycie coraz powszechniej stosowanych łączy optycznych. Jakie zalety ma tego typu rozwiązanie?

Odpowiedź: Łącza optyczne FSO (Free Space Optic) mają zasięg do kilku km. Długość emitowanych przez urządzenia fal (750-1550 nm) nie wymaga uzyskiwania zezwoleń na wykorzystywanie częstotliwości. Stanowi to dużą przewagę nad systemami radiowymi. Jako medium stosowana jest w tym przypadku podczerwień i taka transmisja nie wymaga żadnych licencji. W transmisji danych urządzenia optyczne korzystają z dwóch głowic, z których każda pracuje jako nadajnik i odbiornik. W instalacji systemów łączy optycznych wymagana jest bezpośrednia widoczność oraz stabilność głowic. Przewaga nad systemami radiowymi to dużo większa wydajność sieci i możliwość uzyskiwania prędkości rzędu Gb/s. Standardowo łącza optyczne umożliwiają przesłanie protokołów Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet i ATM. Wadą FSO jest ograniczona długość tworzonego połączenia, zwłaszcza przy panujących w Polsce warunkach pogodowych.


TOP 200