Kopia od ręki

Archiwizowanie danych bez konieczności wyłączania aplikacji staje się powoli standardową funkcją rozwiązań do tworzenia kopii bezpieczeństwa. Oferują ją wszyscy liczący się na rynku dostawcy.

Archiwizowanie danych bez konieczności wyłączania aplikacji staje się powoli standardową funkcją rozwiązań do tworzenia kopii bezpieczeństwa. Oferują ją wszyscy liczący się na rynku dostawcy.

Wyzwania związane z archiwizacją danych w przedsiębiorstwach sprowadzały się dotychczas do dwóch problemów: niezawodności systemu archiwizacyjnego oraz tempa wykonywania kopii. Ponieważ archiwizacja była prowadzona w nocy, nie przeszkadzała w normalnej pracy firmy. Coraz częściej jednak użytkownicy żądają nieprzerwanego dostępu do danych - w wielu firmach usługi, takie jak poczta elektroniczna czy bazy danych, muszą działać w trybie 24/7. Jak zatem wykonać kopię?

Archiwizowanie danych bez wyłączania aplikacji zasadniczo różni się od wykonywania tradycyjnych kopii zapasowych. Gdy pliki są otwarte w trybie odczyt/zapis, nie ma możliwości ich skopiowania za pośrednictwem systemu plików. Kopię można wykonać, jeżeli aplikacje bądź bazy danych są do tego specjalnie przygotowane przez producenta. Jego rolą jest zapewnienie mechanizmów bezpieczeństwa oraz narzędzi umożliwiających wykonanie kopii. W praktyce liczba tego typu rozwiązań nie jest duża - można tu wymienić głównych producentów baz danych (Oracle, IBM, Microsoft) oraz dostawców systemów ERP, np. SAP.

W pozostałych przypadkach konieczne staje się odwołanie do logiki niższego poziomu, a więc sterowników dysków twardych i macierzy, mających dostęp do warstwy "surowego" sprzętu. Podejście takie ma tę zaletę, że wykonywanie kopii zapasowych nie obciąża mocy obliczeniowej serwera, a nawet sieci lokalnej. Dane mogą być kopiowane z dysku na dysk lub też z dysku na taśmę poprzez interfejsy pamięci masowych - SCSI lub Fibre Channel.

IBM

Rozwiązania, umożliwiające wykonywanie kopii danych w trybie online, należą do grupy produktów Data Protection, dostępnych w ramach pakietu Tivoli Storage Manager. Rozwiązanie IBM pozwala na sporządzanie kopii typu snapshot, a więc wykonywanych na poziomie sprzętu, oraz kopii logicznych wykonywanych we współpracy z aplikacjami na poziomie ich interfejsów API. W tym drugim przypadku IBM oferuje specjalizowane rozwiązania do sporządzania kopii dla następujących produktów: Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange, Lotus Domino, a także baz danych Informix oraz Oracle. Tivoli Storage Manager umożliwia ponadto automatyzację procesu zarządzania kopiami wg ustalonej polityki. Oprócz planowego wykonywania kopii, dba o ich wersjonowanie i automatyczne usuwanie po określonym czasie. IBM dostarcza także narzędzia do wykonywania kopii baz danych, działających z wykorzystaniem serwera DB2.

Hewlett-Packard

Hewlett-Packard oferuje dla swoich macierzy VA i XP niskopoziomowe oprogramowanie Business Copy, które wykonuje "fotograficzne" kopie systemu plików wybranych dysków logicznych. W przypadku macierzy VA dla pojedynczego dysku można w różnych momentach wykonać do 3 kopii, macierze XP pozwalają na utworzenie do 9 kopii. W obu przypadkach łączna liczba par oryginał-kopia nie może przekroczyć 2047. Oprogramowanie HP pozwala na jednorazową lub przyrostową synchronizację danych między kopią a oryginałem. Umożliwia to wykonanie kopii zapasowej w dowolnym momencie, bez obniżania wydajności dysków produkcyjnych. Synchronizacja może odbywać się także w kierunku: od kopii do oryginału. Pozwala to wygodnie i bezpiecznie prowadzić prace testowe i nanosić zmiany do wersji produkcyjnej po upewnieniu się, że nie wywoła to żadnych niepożądanych efektów. Oprócz tego Business Copy pozwala na kopiowanie tablic systemu plików w celu zabezpieczenia ich przed nie zamierzonym skasowaniem.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200