Kilka sieciowych sztuczek

Jednym z zadań administratora jest optymalizacja pracy serwerów i ich współpracy z innymi komputerami i urządzeniami. Standardowe ustawienia nie zawsze mogą nam to zapewnić. Proponujemy kilka zmian wartych przetestowania w naszej sieci.

Dostrajanie SMB (Windows 2003 i starsze)

Znany chyba wszystkim administratorom sieci, działający w warstwie aplikacji protokół SMB (Server Message Block), służy do udostępniania plików i drukarek.

Nie każda wymiana pakietów między eksploratorem windows a tą usługą jest niezbędna. Jeśli nasz serwer plików zaczyna mieć problemy z obsłużeniem ruchu, warto zainteresować się ograniczeniem zbędnych (a domyślnie realizowanych) operacji, takich jak wyszukiwanie pliku ustawień foldera (desktop.ini), okresowe odświeżanie zawartości folderu, generowanie podglądów grafik (thumbnail) itp. Dokonać tego możemy przez zmiany w rejestrze (por. ramka), które możemy rozdystrybuować w sieci, np. przez GPO (dla stacji w Active Directory), czy przez import pliku rejestru (dla komputerów grupy roboczej). Chociaż nie każda z tych zmian będzie miała zastosowanie w konkretnej wersji systemu, nieużywane ustawienia zostaną zignorowane, nie musimy przygotowywać indywidualnych modyfikacji pod każdą platformę. Więcej o dostrajaniu SMB można przeczytać w artykule Technetu.

Zmiany w rejestrze ograniczające ruch generowany przez Eksplorator Windows

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer]

"UseDesktopIniCache"=dword:00000001

"NoRemoteRecursiveEvents"=dword:00000001

"NoRemoteChangeNotify"=dword:00000001

"StartRunNoHOMEPATH"=dword:00000001

"NoRecentDocsNetHood"=dword:00000001

"NoDetailsThumbnailOnNetwork"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MRXSmb\Parameters]

"InfoCacheLevel"=dword:00000010

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\PropertySheetHandlers\CryptoSignMenu]

"SuppressionPolicy"=dword:00100000

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\PropertySheetHandlers\{3EA48300-8CF6-101B-84FB-666CCB9BCD32}]

"SuppressionPolicy"=dword:00100000

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\PropertySheetHandlers\{883373C3-BF89-11D1-BE35-080036B11A03}]

"SuppressionPolicy"=dword:00100000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\SCAPI]

"Flags"=dword:00100c02

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager]

"SafeDllSearchMode"=dword:00000001

"SafeProcessSearchMode"=dword:00000001

(źródło Technet.com)

W niektórych komputerach wyposażonych w wersję OEM systemu Windows Vista, przy próbie zmiany nazw plików bądź folderów lub ich ponownym zapisie w lokalizacji sieciowej - pojawia się komunikat informujący, że plik bądź folder nie istnieje. W rozwiązaniu problemu może pomóc następująca zmiana w rejestrze:

Stwórzmy klucz parameters w lokalizacji HKLM/system/currentcontrolset/services/csc, rozwińmy go i utwórzmy wartość DWORD o nazwie FormatDatabase i przypiszmy jej wartość 1. Po restarcie komputera problem powinien zniknąć.

Dostrajanie protokołu sieciowego (od Visty wzwyż)

Automatyczne dostrajanie okna TCP

Czasami automatyczne strojenie okna TCP (TCP Autotuning) wbrew założeniom, zamiast optymalizować transfer danych - pogarsza go. Jeśli kopiowanie danych bądź pobieranie, np. przez konsolę MS Exchange danych z Active Directory, trwa denerwująco długo, warto sprawdzić, czy rezygnacja z tego ustawienia nie rozwiąże naszego problemu. Możemy to zrobić wpisując w wierszu poleceń (oczywiście z uprawnieniami administratora) - polecenie netsh interface tcp set global autotuning=disabled. Wpisując netsh interface tcp show global, możemy sprawdzić aktualne ustawienia globalne TCP.

Kilka sieciowych sztuczek

Ustawienia globalne TCP

O ile TCP autotuning odpowiada za optymalizację pasma po stronie klienta (choć jak już wspomnieliśmy nie zawsze tak jest), o tyle Compound TCP (CTCP) ma troszczyć się o przepustowość po stronie nadawcy. Algorytm CTCP powinien poprawić wydajność połączeń o wysokiej przepustowości i dużym opóźnieniu.

Funkcję możemy aktywować wpisując w wiersz poleceń (tryb administratora) komendę netsh interface tcp set global congestion=ctcp

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200