Jeszcze raz o zintegrowanych łańcuchach dostaw

Wariant pierwszy: globalny system ERP

W tym modelu złożone zamówienie wywołuje reakcję łańcuchową różnych operacji w całym zintegrowanym systemie informatycznym obsługującym zamknięty łańcuch dostaw*. Poniżej przedstawiony jest typowy scenariusz rozwoju wydarzeń.

POPYT. Brazylijski detalista pilnie poszukuje dostawcy 1000 par obuwia sportowego w kolorze purpurowym. Publikuje swoje zapotrzebowanie na platformie elektronicznej Trade Point (http://www.tpp.com.pl ). Zgłasza się do niego przedstawicielka handlowa Międzynarodowych Zakładów Wytwórczych Obuwia Sportowego (MZWOS).

ZAMÓWIENIE. Przedstawicielka handlowa MZWOS przyjmuje zamówienie od brazylijskiego detalisty na 1000 par purpurowego obuwia sportowego. Korzystając ze swego przenośnego komputera, łączy się z modułem sprzedaży swojego systemu ERP w centrali firmy, rejestruje zamówienie i sprawdza cenę z uwzględnieniem rabatu ewentualnie przysługującego owemu przedsiębiorstwu detalicznemu, a także stan kredytu kontrahenta.

STAN ZAPASÓW. Równocześnie moduł systemu klasy ERP zarządzający zapasami sprawdza ich stan i zawiadamia przedstawiciela handlowego, że zamówienie może być w połowie zrealizowane natychmiast z magazynu w Brazylii. Pozostała ilość obuwia zostanie zrealizowana w ciągu 5 dni bezpośrednio z fabryki MZWOS na Tajwanie.

PRODUKCJA. Oprogramowanie zarządzające produkcją wyznacza harmonogram produkcji obuwia w fabryce na Tajwanie, powiadamiając równocześnie menedżera magazynu w Brazylii, by dostarczył detaliście 500 par purpurowych butów do tenisa. Faktura zostanie wystawiona w języku portugalskim.

DOSTAWA. Zgodnie z poleceniem systemu informatycznego menedżer magazynu w Brazylii kompletuje dwie palety purpurowego obuwia do tenisa i organizuje transport do detalisty.

SIŁA ROBOCZA. Równocześnie moduł ERP zarządzający zasobami ludzkimi stwierdza brak pracowników niezbędnych do realizacji zamówienia i sygnalizuje szefowi kadr potrzebę zatrudnienia tymczasowych pracowników.

DZIAŁ ZAKUPÓW. Moduł ERP zarządzający materiałami powiadamia menedżera zakupów, że czas zamówić purpurowy barwnik, gumę i sznurówki.

KONTROLA WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Odbiorca loguje się poprzez Internet do systemu ERP przedsiębiorstwa produkującego obuwie i widzi, że 250 z 500 par obuwia mających nadejść z Tajwanu zostało już wyprodukowanych. Widzi również, że na składzie jest 500 par butów w kolorze pomarańczowym i składa kolejne zamówienie bezpośrednio w systemie ERP producenta.

PLANOWANIE. Na podstawie danych pochodzących z modułów ERP zarządzających prognozowaniem i finansami, prezes firmy MZWSO widzi, że kolorowe obuwie cieszy się nie tylko dużym popytem, lecz także przynosi duży zysk. Postanawia uruchomić dodatkową linię produkującą fluorescencyjne buty.

PROBLEMY. Detalista, niestety, niezbyt precyzyjnie określił swoje potrzeby. Zależało mu na zakupie purpurowych butów sportowych do koszykówki, a dostał purpurowe buty do tenisa, w dodatku 500 par butów w kolorze czerwonym, ponieważ pracownik w magazynie brazylijskim pomylił podobnie opisane palety. W fabryce na Tajwanie uruchomiono nową linię produkcyjną purpurowych butów do tenisa, na które jest zdecydowanie mniejszy popyt niż na purpurowe buty do koszykówki. Fabryka ma zamrożony kapitał w wyprodukowanych butach do tenisa i nierentowną linię produkcyjną butów do koszykówki. Detalista nie otrzymał tego, czego oczekiwał, następnym razem będzie szukał bardziej precyzyjnego i solidnego dostawcy.

Wariant drugi: globalna sieć dostaw

W tym modelu złożone zamówienie wywołuje reakcję łańcuchową różnych operacji w wielu różnych systemach informatycznych obsługujących otwarty łańcuch dostaw (sieć dostaw).

POPYT. Brazylijski detalista pilnie poszukuje dostawcy 1000 par obuwia sportowego w kolorze purpurowym. Korzystając z Internetu, w ogólnodostępnym katalogu EANIC towarów oznaczonych kodami EAN-13 (http://www.eanic.ean.pl ) znajduje poszukiwany towar, widzi jego zdjęcie, warunki cenowe oraz warunki dostawy oferowane przez różnych dostawców. Detalista decyduje się na dostawcę z Brazylii (Brazylijska Fabryka Obuwia Sportowego - BFOS) i wysyła ze swojego komputera do internetowego oprogramowania transakcyjnego standardowy komunikat EDI zawierający m.in. kod odbiorcy GLN1, kod EAN-13 towaru oraz kod wybranego dostawcy GLN2 (czyli kto, co i od kogo kupuje).

POTENCJAŁ. Oprogramowanie transakcyjne sprawdza w sieci wypłacalność detalisty (GLN1) oraz potencjał dostawcy (GLN2) w zakresie zrealizowania dostawy towaru (EAN-13). Detalista posiada odpowiednie zasoby finansowe, ale dostawca może zrealizować zamówienie jedynie w połowie. 500 par obuwia oznaczonego kodem EAN-13 jest składowane w magazynie oznaczonym jako GLN3 na dwóch paletach z kodami: SSCC1 i SSCC2. Oprogramowanie informuje detalistę przez Internet o częściowej dostawie, która może być zrealizowana w ciągu 12 godzin.

ZAMÓWIENIE. Detalista decyduje się mimo wszystko na zakup 500 par purpurowego obuwia oznaczonego kodem EAN-13 w BFOS (GLN2). Oprogramowanie transakcyjne przekazuje elektroniczne zamówienie detalisty (GLN1) na 500 par obuwia oznaczonego kodem EAN-13. System informatyczny w BFOS rezerwuje palety SSCC1 i SSCC2 dla detalisty GLN1.

REZERWACJA. System informatyczny w BFOS (GLN2) generuje polecenie do systemu informatycznego w magazynie dostawcy (GLN3), aby przygotowano do wysyłki dwie palety oznaczone kodami SSCC1 i SSCC2 zawierającymi po 250 par butów oznaczonych kodem EAN-13.

TRANSPORT. Oprogramowanie transakcyjne wysyła standardowy komunikat EDI do Brazylijskiej Firmy Transportowej (BFT), posiadającej kod GLN4 ze zleceniem transportowym, polecającym zrealizowanie dostawy palet oznaczonych jako SSCC1 i SSCC2 z magazynu GLN3 do detalisty GLN1.

DOSTAWA. Magazynier detalisty (GLN1) skanuje numery SSCC1 i SSCC2, uzyskując ze swojego systemu informatycznego informację, że dostawa jest zgodna z treścią jego zamówienia.

POPYT. Oprogramowanie transakcyjne informuje detalistę o możliwości wyprodukowania 500 par obuwia o kodzie EAN-13 w zakładzie produkcyjnym BFOS na Tajwanie (Tajwańska Fabryka Obuwia Sportowego - TFOS) oznaczonym kodem GLN5. Dostawa może być zrealizowana bezpośrednio z fabryki w ciągu 5 dni. Detalista wysyła, poprzez oprogramowanie transakcyjne, elektroniczne zamówienie na dostawę 500 par butów sportowych o kodzie EAN-13 do zakładu o kodzie GLN5 (TFOS).

PLANOWANIE. Na podstawie standardowych zamówień elektronicznych EDI, pochodzących z różnych systemów informatycznych i modułu prognozowania i zarządzania finansami, prezes tajwańskiej fabryki widzi, że purpurowe obuwie sportowe cieszy się nie tylko dużym popytem, lecz także przynosi duży zysk. Postanawia uruchomić dodatkową linię produkującą purpurowe buty sportowe oznaczone kodem EAN-13.

PRODUKCJA. Oprogramowanie typu MRP II zarządzające produkcją w TFOS (GLN5) wyznacza harmonogram produkcji obuwia oznaczonego kodem EAN-13. Uwzględniając założony horyzont planowania, MRP II komasuje podobne zamówienia, zaleca uruchomienie produkcji 5000 par obuwia oznaczonego kodem EAN-13. System informatyczny równocześnie stwierdza brak pracowników niezbędnych do realizacji zamówienia i sygnalizuje szefowi kadr potrzebę zatrudnienia tymczasowych pracowników oraz poleca odnowienie zapasu zarezerwowanego do zrealizowania zlecenia purpurowego barwnika, gumy i sznurówek.

KOMPLETACJA. 500 par obuwia oznaczonego kodem EAN-13 zostało skompletowane w magazynie tajwańskim na dwóch paletach oznaczonych kodami: SSCC3 i SSCC4. System informatyczny fabryki na Tajwanie zarezerwował te dwie palety dla odbiorcy GLN1. Pozostałe 4500 par obuwia z kodem EAN-13 jest składowane na kolejnych paletach SSCC5 do SSCC23 z przeznaczeniem dla pozostałych odbiorców i częściowo na zapas.

TRANSPORT. Oprogramowanie transakcyjne wysyła standardowy komunikat EDI do Tajwańskiej Firmy Transportowej posiadającej kod GLN6 ze zleceniem transportowym, polecającym zrealizowanie dostawy palet oznaczonych jako SSCC3 i SSCC4 z magazynu GLN5 do detalisty GLN1.

DOSTAWA. Magazynier detalisty (GLN1) skanuje numery SSCC3 i SSCC4, uzyskując ze swojego systemu informatycznego informację, że dostawa jest zgodna z treścią jego zamówienia.

ZAPŁATA. Oprogramowanie transakcyjne obsługuje wszystkie aspekty finansowe współpracy firm oznaczonych globalnymi symbolami: GLN1 (detalista), GLN2 (Brazylijska Fabryka Obuwia Sportowego), GLN3 (magazyn w BFOS), GLN4 (Brazylijska Firma Transportowa), GLN5 (Tajwańska Fabryka Obuwia Sportowego), GLN6 (Tajwańska Firma Transportowa).

PROBLEMY. Brak problemów. Detalista otrzymał to, czego oczekiwał. Tajwańska Fabryka Obuwia Sportowego ma rentowną linię produkcyjną, gdyż komunikacja z klientem odbywała się na drodze systemowej. Różne systemy informatyczne porozumiewają się między sobą za pomocą globalnego języka biznesowego - systemu EAN.UCC The Global Language of Business.

Standardy EAN.UCC w systemach informatycznych

Standardy EAN.UCC wywierają niezmiernie duży wpływ na zintegrowaną logistykę, w zasadzie determinują jej funkcjonowanie w przedsiębiorstwie będącym ogniwem zintegrowanego łańcucha dostaw. Uczestnikami systemu EAN.UCC jest ponad milion przedsiębiorstw na świecie, a w Polsce ok. 17 tys. (wg danych z I kw. 2005 r.). Warto więc przyjrzeć się cechom tego standardu wymiany informacji, ponieważ wszystko wskazuje na to, że jest i będzie to ustabilizowany w świecie "język" globalny, używany do prowadzenia biznesu na gruncie logistyki poprzez odpowiednio przygotowane rozwiązania informatyczne. Dynamika prowadzenia działalności gospodarczej zmieniała się szybciej w ostatnich kilku latach niż w całym okresie powojennym. Gwałtowny wzrost funkcjonalności łańcucha dostaw, nowe kanały dystrybucji, zmiany wzorców popytu i rosnące oczekiwania klientów wobec obsługi, nadały decydujące znaczenie technologii informacyjnej w procesach gospodarczych. Natomiast standardy EAN.UCC ułatwiły krajową i międzynarodową komunikację pomiędzy wszystkimi partnerami handlowymi uczestniczącymi w łańcuchu dostaw, łącznie z dostawcami surowców, producentami, hurtownikami, dystrybutorami, detalistami, szpitalami i końcowymi klientami lub konsumentami. Warto sobie uzmysłowić, że system EAN.UCC jest prosty i logiczny. Nie wprowadza rewolucji w logistyce, lecz porządkuje wszelkie zagadnienia związane z wymianą jednostek logistycznych i danych dotyczących tej wymiany. Opiera się na trzech grupach standardów:

  • unikalnych identyfikatorach jednostek handlowych i logistycznych, podmiotów gospodarczych, zasobów i usług,
  • standardowych symbolikach kodów kreskowych,
  • standardowych komunikatach elektronicznej wymiany danych opartych na międzynarodowych standardach.
Aby efektywnie realizować zintegrowaną wymianę danych pomiędzy różnymi rozwiązaniami informatycznymi, wystarczy:

  • znać i wykorzystywać tylko trzy numery: GLN, SSCC i GTIN,
  • znać i stosować tylko trzy symboliki kodów kreskowych: EAN-13, ITF-14 i UCC/EAN-128,
  • stosować tylko pięć podstawowych komunikatów EDI: ORDERS (zamówienie), ORDRSP (odpowiedź na zamówienie), DESADV (awizo dostawy), RECADV (potwierdzenie przyjęcia dostawy) i INVOIC (faktura).

Jerzy Majewski zajmuje się problematyką zintegrowanych łańcuchów dostaw w poznańskim Instytucie Logistyki i Magazynowania, innowacyjnej jednostce badawczo-rozwojowej promującej, projektującej i wdrażającej rozwiązania logistycznie praktycznie wykorzystywane w wielu polskich przedsiębiorstwach. ILiM pełni w Polsce funkcję krajowej organizacji EAN. Jest autorem książki "Informatyka dla logistyki", której drugie wydanie ukaże się jesienią br. Ponadto pracuje nad książką "Informatyka w magazynie", której początkowe fragmenty znajdują się na płycie CD dołączonej do niniejszego raportu.

* Opracowano na podstawie artykułu pt. Dolina Krzemowa nad Renem, zamieszczonego w czasopiśmie "Business Week/Polska" nr 1 (70) z 1998 r.


TOP 200