Jak złączyć sieć Token Ring z siecią Ethernet?

Połączenie sieci Token Ring i Ethernet - czy to w wyniku fuzji przedsiębiorstw, czy jako rezultat zwiększania szybkości transmisji - może stanowić prawdziwe wyzwanie.

Połączenie sieci Token Ring i Ethernet - czy to w wyniku fuzji przedsiębiorstw, czy jako rezultat zwiększania szybkości transmisji - może stanowić prawdziwe wyzwanie.

Jak złączyć sieć Token Ring z siecią Ethernet?

Typowa konfiguracja sieci ISL

Użycie protokołu ISL (Inter-Switch Link) może zminimalizować złożoność i niedogodności stopniowej migracji sieci Token Ring do sieci Ethernet. W rezultacie otrzymujemy korporacyjną sieć szkieletową niezależną od medium transmisyjnego, zdolną do przenoszenia do serwerów obu protokołów z szybkościami matryc przełączających. Rozwój protokołu ISL może również przyczynić się do szybszego rozpowszechniania się wirtualnych sieci LAN (VLAN) oraz do zwrotu kosztów poniesionych na wyposażenie sieci Token Ring.

Działanie protokołu ISL polega na kapsułkowaniu oznaczonych etykietą (tag) ramek LAN i transportowaniu ich przez łącze Ethernet typu point-to-point w trybie pełnego dupleksu. Kapsułkować można ramki albo Token Ring, albo Fast Ethernet. Od nadajnika do odbiornika są one przenoszone bez jakichkolwiek zmian.

Ponieważ protokół ISL przenosi dane przez łącze point-to-point w trybie hop-by-hop, to nie grają roli ograniczenia rozmiarów ramki (1500 bajtów) ani dla sieci Fast Ethernet, ani dla Gigabit Ethernet. Protokołu ISL można zatem użyć do transportu znacznie dłuższych, 18-kilobajtowych ramek Token Ring lub alternatywnie pakietów 100-bajtowych. Ponieważ protokół ISL opiera się na technologii Ethernet, to jako medium transportowego można użyć skrętki kategorii 5 lub światłowodu. Dzięki temu można uzyskać szybkości 100 Mb/s, a nawet gigabitowe pomiędzy przełącznikami i do serwerów.

Ramka protokołu ISL składa się z trzech podstawowych pól: nagłówka, pierwotnego pakietu i sumy kontrolnej. Nagłówek z kolei dzieli się na pola, które identyfikują typ kapsułkowanej ramki, sieć VLAN, do której należy ramka, i informację zarządzającą procesem.

Protokół ISL (Inter-Switch Link), jak sugeruje jego nazwa, jest normalnie używany jako technika sieci szkieletowej pomiędzy przełącznikami sieciowymi i/lub pomiędzy przełącznikiem a serwerem, który należy wyposażyć w specjalną kartę adaptera Token Ring z zaimplementowanym protokołem ISL.

Kapsułkowanie i dekapsułkowanie odbywa się albo w przełącznikach na obu końcach łącza sieci szkieletowej, albo w serwerze wyposażonym w specjalne oprogramowanie. Prostota tego podejścia oznacza, że w stacjach roboczych nie wymaga się ani nowego sprzętu, ani nowego oprogramowania.

W tradycyjnych sieciach LAN, nim pojawiły się sieci VLAN, rozgłaszanie w trybie klient/serwer doprowadzało do krytycznego przeciążenia wolniejszych komputerów, a nawet do ich zatrzymania. Tradycyjne sieci LAN były również nękane problemami związanymi z dostępem, zabezpieczeniami i identyfikacją błędów. W celu rozwiązania tych problemów zrealizowano ideę sieci VLAN, polegającą na logicznym wyodrębnieniu fragmentów sieci charakteryzujących się podobieństwem. Nagłówek protokołu ISL przenosi kompletną informację identyfikującą sieć Token Ring lub Ethernet.

W celu zachowania zalet sieci szkieletowej Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet implementacja protokołu ISL nie wymaga zmian w istniejących stacjach końcowych, aplikacjach, stosach protokołów i mostach sieci Token Ring lub Ethernet. Klienci i serwery używają nadal bez zmian sieci Token Ring i mostujących protokołów routingu. Dzięki temu minimalizuje się koszt implementacji i chroni dotąd poniesione nakłady na sprzęt. Żaden segment sieci Token Ring nie wymaga ponownej numeracji.

Przełączniki LAN, pracujące z protokołem ISL, zapewniają w sieci szkieletowej przełączanie pomiędzy wieloma segmentami sieci Token Ring lub Ethernet z bardzo dużymi szybkościami, przy czy nie ma potrzeby wprowadzenia przełączników ATM. Serwery wyposażone w sieciowe karty interfejsowe z protokołem ISL umożliwiają, przez te same łącza ISL, równoczesny dostęp do wspólnych serwerów. Routery, przez pojedyncze połączenia ISL, zapewniają komunikację pomiędzy sieciami Token Ring i Ethernet lub pomiędzy sieciami VLAN w tej samej sieci.

Z obserwacji rynku wynika, że stacje robocze klientów migrują raczej od sieci Token Ring w kierunku sieci Ethernet. W miarę jak pojawiają się nowe, wyposażone w zintegrowane adaptery Ethernet komputery PC, użytkownicy zyskują natychmiastowy dostęp do zasobów, z których korzystali, gdy byli podłączeni do sieci przez Token Ring. Serwery podłączone do sieci za pośrednictwem protokołu ISL mogą dostarczać dane do stacji klientów podłączonych do sieci Token Ring lub Ethernet z szybkością 100 Mb/s, a nawet 400 Mb/s, jeśli użyje się Fast Ether-Channel.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200