Jak zestawić połączenie radiowe na odległość 10 km?

Zamierzam zrealizować łącze radiowe, pomiędzy punktami oddalonymi o 10 km. Niestety nie mogę określić widoczności pomiędzy punktami. W jaki sposób mógłbym sprawdzić, czy przedsięwzięcie ma szansę powodzenia?

Niektórzy producenci sprzętu do budowy sieci bezprzewodowych, udostępniają tego typu narzędzia. Przykładem jest Motorola, która zrealizowała oprogramowanie pozwalające na kreślenie profili z uwzględnieniem możliwości urządzeń serii Canopy. Na stronie CanopyPass można zarejestrować się w celu wykorzystania narzędzia.

Jak zestawić połączenie radiowe na odległość 10 km?

Pierwszy ekran aplikacji on-line, został określony nazwą PathProfiler. Dostępny na stronie formularz, umożliwia wprowadzenie danych dotyczących zdalnych i lokalnych parametrów połączenia (szerokość i długość geograficzna, wysokość). Po zatwierdzeniu wiadomości, serwer przesyła na wskazany adres e-mail, kompletny profil terenowy. Profil możemy wprowadzić do kolejnego narzędzia o nazwie LinkEstimator, które wykorzystuje arkusz kalkulacyjny MS Excel. LinkEstimator kreśli i pokazuje możliwości utworzenia połączenia pomiędzy zakładanymi punktami.

Jak zestawić połączenie radiowe na odległość 10 km?

Omówione wcześniej narzędzie wykorzystuje interfejs on-line, który nie zawsze jest dostępny. Darmowa aplikacja o nazwie "Radio Mobile", umożliwia realizację bardziej rozległej analizy radiowej i terenowej. "Radio Mobile" jest symulatorem propagacji fal radiowych o częstotliwości od 20 MHz do 20 GHz, zaprojektowanym w oparciu o model Longleya-Rice'a.

Jak zestawić połączenie radiowe na odległość 10 km?

Oprogramowanie umożliwia określenie wydajności systemów radiowych. Pozwala na wykorzystanie cyfrowych danych o elewacji terenu, automatycznie kreśląc profil terenu pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem. Ciekawą funkcjonalnością jest badanie zasięgu w określonym promieniu działania stacji bazowej. Możliwe są widoki w scenerii 3D oraz animacje. Bardzo dobry opis instalacji i metod wykorzystania programu można znaleźć na tych stronach.


TOP 200