Jak wykrywać duplikaty

Jeśli liczba wyników utrzymuje się w rozsądnych granicach, możesz ręcznie pozaznaczać pliki do usunięcia. Jednak w wypadku długich list jest to niewykonalne. W tej sytuacji kliknij przycisk Selection Assistant. W nowym oknie możesz ustalić regułę zaznaczania plików. Jeśli wskażesz np. opcję Select newest files in each group i klikniesz Select tuż poniżej, na dysku pozostanie tylko najnowszy plik z każdej grupy.

Na wszelki wypadek powinieneś wykluczyć folder systemu Windows z automatycznego porządkowania dysku. W tym celu wpisz ścieżkę systemu (domyślnie C:\Windows) w polu Select by Master Path, zaznacz pole wyboru poniżej i kliknij przycisk Select. Następnie kliknij Close.

Po wprowadzeniu tych ustawień na liście zostanie zaznaczonych wiele duplikatów, lecz nie wszystkie. Teraz powinieneś przejrzeć spis, bo mechanizm automatycznego zaznaczania nie zawsze daje pożądane rezultaty. Usuń zaznaczenie tych plików, które chciałbyś zachować. Następnie potwierdź, klikając Remove Selected.

W kolejnym oknie ustalisz, co ma się stać z duplikatami. Program może je usunąć (przycisk Delete Files) lub przenieść do innego folderu (przycisk Move Files). Jeśli zaznaczysz pole wyboru Create Hardlinks, utworzy w źródłowym folderze usuniętego dubletu stałe łącze do pozostawionego oryginału. Jest to jednak możliwe tylko na partycjach sformatowanych w systemie plików NTFS.


TOP 200