Jak archiwizować pocztę elektroniczną?

Wiele kluczowych informacji przedsiębiorstwa znajduje się wyłącznie w wiadomościach elektronicznych. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, że oprócz koniecznosci wykonywania kopii zapasowych niezbędnych na wypadek awarii, niemniej istotna jest archiwizacja poczty.

Podstawowym celem archiwizacji jest zapewnienie możliwości łatwego wyszukiwania wiadomości, niezależnie od tego, czy pochodzą sprzed kilku tygodni, czy lat, a mogą być potrzebne np. jako dowód w sprawie sądowej (warto zapamiętać termin ediscovery). O ile w języku angielskim kopie zapasowe i archiwizacja to wyraźnie różne pojęcia, o tyle w Polsce często się zdarza, że te dwa wyrazy stosuje się wymiennie. Istotną różnicą między nimi jest to, że kopie bezpieczeństwa służą jak najszybszemu przywróceniu stanu serwera (w tym poczty przedsiębiorstwa) sprzed awarii, zaś archiwizacja ma pozwolić na dostęp do pojedynczych wiadomości spełniających określone kryteria, bez konieczności odtwarzania całych baz.

Jak to działa

Najprostszą formą archiwizacji może być kopiowanie przychodzącej i wychodzącej poczty z serwera, nieco bardziej zaawansowana pozwoli na ustalenie kryteriów i zachowywanie tylko tych wiadomości, które je spełniają. Lepsze rozwiązania umożliwią przenoszenie zgodnie z polityką archiwizacji listów elektronicznych wraz z załącznikami, pozostawiając w skrzynkach użytkowników skróty (ang. stub) zawierające podstawowe dane (np. nadawca, adresat, temat, rozmiar). Ich otwarcie spowoduje przywrócenie z archiwum i zaprezentowanie oryginalnej wiadomości, a z punktu widzenia użytkownika nie będzie wiele się różnić od zwykłego otwierania wiadomości. Systemy archiwizujące pocztę wyposażane są w portal, za pomocą którego użytkownicy mogą samodzielnie wyszukiwać i wydobywać zachowane wiadomości ze swoich skrzynek oraz (jeśli otrzymają takie uprawnienia) innych użytkowników.

Serwery pocztowe, szczególnie jeśli obsługują dużą liczbę użytkowników, wymagają zwykle wydajnych pamięci masowych do przechowywania poczty. System archiwizacji będzie działał z powodzeniem na wolniejszych, a co za tym idzie tańszych dyskach, zmniejszenie rozmiaru baz poczty, oprócz korzystnego wpływu na wydajność serwera pocztowego, pozwoli także oszczędzić na droższej pamięci dyskowej. Wiele rozwiązań archiwizujących pocztę jest wyposażonych w mechanizmy deduplikacji, co oznacza, że każda wiadomość przechowywana będzie tylko w jednym egzemplarzu, niezależnie od tego, do ilu skrzynek pocztowych trafiła.

Od wyboru systemu archiwizującego pocztę naszej firmy trudniejsze będzie zdefiniowanie zasad polityki, zgodnie z którymi wiadomości będą przenoszone ze skrzynek pocztowych. Z pewnością inne będą oczekiwania działu kadr, jeszcze inne będą mieli handlowcy czy dział windykacji. Przechowywanie wszystkich wiadomości będzie kosztowne i mimo deduplikacji musimy się liczyć z koniecznością usuwania niektórych wiadomości, tym bardziej więc zasady archiwizacji i późniejszego usuwania z archiwum muszą być przejrzyste. Na szczęście implementacja polityki archiwizacji będzie już prostsza - większość systemów archiwizacji poczty wyposażona jest w narzędzia pozwalające na identyfikację wiadomości na podstawie ich wieku, użytkowników, tematu czy treści oraz stosowanie w zależności od jej wyników odpowiednich zasad archiwizacji, takich jak czas i metoda przechowywania (np. zapis na dodatkowym zewnętrznym nośniku) oraz sposób tworzenia wyjątków. Ta ostatnia funkcja może być bardzo istotna na przykład jeśli potrzebujemy zabezpieczyć przed usunięciem część korespondencji, która może nam być potrzebna w toczącej się sprawie. Proces sądowy może trwać znacznie dłużej, niż byłyby przechowywane wiadomości w archiwum zgodnie z ustaloną przez nas polityką.

Powyższy materiał to tylko fragment artykułu Archiwizacja poczty - luksus czy konieczność. Zapraszamy do lektury jego pełnej wersji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200