Forrester: przy zakupie rozwiązań NAC uwzględniać przyszłe potrzeby

Analitycy Forrester Research zalecają, aby decydując się na zastosowanie technologii NAC, planować kupno rozwiązań spełniających najlepiej zarówno potrzeby bieżące jak i przyszłe.

Wielu użytkowników NAC zaczyna stosować tę technologię początkowo z jednego powodu: potrzeby kontrolowania stanu bezpieczeństwa urządzeń końcowych wykorzystywanych przez użytkowników-gości, próbujących uzyskać dostęp do sieci przedsiębiorstwa, a także konieczności odseparowanie ich od zastrzeżonych zasobów sieci. Kiedy następnie podejmuje się próby rozszerzenia zastosowania NAC na inne obszary, to często zakupione wyposażenie może okazać się do tego nieodpowiednie.

Firma stosująca urządzenia NAC jedynie dla dostępu "gościnnego" może np. zechcieć skorzystać później z tej technologii do kontrolowania firmowych desktopów - czy spełniają obowiązujące w przedsiębiorstwie standardy wyposażenia w oprogramowania. Taki wzrost liczby urządzeń kontrolowanych przez NAC może przekraczać możliwości posiadanych już produktów i wymagać będzie zastosowania ich w dużo większej liczbie, co z kolei może stwarzać problemy z zarządzaniem.

W takich wypadkach poszerzenie zakresu NAC może wymagać zakupu innych produktów tej technologii, w celu uzupełnienia możliwości istniejącego już zbioru urządzeń. Natomiast zdolność przewidywania przyszłych potrzeb może już na wstępie podyktować zakup takich produktów NAC, które dadzą się skalować w przyszłości.

Tego typu podejście do planowania wdrożeń NAC zalecają analitycy Forrester Research. Proponują oni przyjrzenie się technologii NAC i wszystkim jej możliwościom oraz wybranie takich mechanizmów, które spełniają potrzeby konkretnych sieci. W oparciu o możliwości tej technologii należy przygotować pełen zestaw polityk, które NAC ma egzekwować, a nie tylko tych, które są aktualnie najbardziej potrzebne.

Można przygotować kilka scenariuszy kontroli dostępu, uwzględniających również przyszłe potrzeby. Takie scenariusze mogą pomóc w wybraniu produktów, które spełnią zarówno potrzeby bieżące jak i umożliwią łatwe przeskalowanie technologii na szerszy obszar.


TOP 200