Dynamiczne dyski twarde

System Windows XP oferuje funkcję zarządzania dyskami twardymi, nazywaną "dyskami dynamicznymi". Poniższa porada być może przybliży Wam działanie tej funkcji oraz wskaże zalety i wady tego rozwiązania.

Dynamiczne dyski twarde nie rozróżniają partycji podstawowych i rozszerzonych, ponadto liczba partycji, które zakłada się na dysku, jest nieograniczona. Jeżeli nie ma już miejsca na zapisywanie danych na jednej partycji, można dodać do niej wolne miejsce z innej partycji lub z innego dysku. Tak utworzona, poszerzona partycja widnieje w systemie pod tą sama nazwą i literą napędu.

Równie łatwa jest konwersja twardego dysku, podzielonego na partycje w standardowy sposób (w Windows 2000/XP nosi on miano dysku podstawowego), na dysk dynamiczny. Jeśli przywołasz polecenie "Start | Uruchom | diskmgmt.msc" i w oknie Zarządzanie dyskami klikniesz żądany dysk, będziesz mógł wybrać opcję konwersji na dysk dynamiczny.

Zobacz również:

  • MHDD wystawi diagnozę dla dysku

Najważniejsze wady dysków dynamicznych to:

1. Niemożność przywrócenia pierwotnego stanu dysków - dysk dynamiczny nie daje się konwertować na dyski podstawowe.

2. Dyski dynamiczne nie są obsługiwane przez poprzednie edycje Windows ani przez żaden inny system operacyjny.

3. Nie można rozszerzać dysku rozruchowego.

Za niewątpliwą zaletę dysków dynamicznych należy jednak uznać możliwość definiowania tzw. woluminów rozłożonych (paskowych). W woluminach takich dane jednej partycji logicznej zostają podzielone na dwie partycje o takich samych rozmiarach, znajdujące się na dwóch oddzielnych dyskach fizycznych (takie rozwiązanie może zwiększyć wydajność odczytywania danych). Niestety nie można przekształcać w ten sposób partycji istniejących.

Jeżeli jednak, z obawy przed omyłkowym (lub celowym) skonwertowaniem dysku fizycznego na dynamiczny chciałbyś zablokować to polecenie, otwórz Edytor rejestru (menu "Start | Uruchom | regedit") i przejdź do klucza:

"HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dmload"

W panelu po prawej stronie znajduje się wartość DWORD "Start", o domyślnej wartości 0. Jeżeli zmienisz dane wartości na 4, polecenie konwersji zniknie z menu podręcznego w konsoli zarządzania dyskami. Jeżeli dokonałeś już konwersji, nie modyfikuj w ten sposób Rejestru gdyż w przeciwnym razie system nie wykryje dysków wirtualnych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200