Błąd dostępu do pamięci po naciśnięciu przycisku "Power"?

Kiedy w komputerze pracującym pod kontrolą Windows XP naciśniemy przycisk "Power", maszyna zamiast się wyłączyć wyświetli błąd "access violation". Co z tym fantem począć?

Błąd pojawia się, gdy jednocześnie spełnione są dwa warunki:

1. W Panel sterowania -> Opcje zasilania -> Zaawansowane -> "Kiedy w komputerze zostanie przyciśnięty przycisk zasilania" ustawimy Zapytaj mnie co zrobić.

2. nasz komputer pochodzi od dostawcy OEM i zainstalowano w nim alternatywną bibliotekę GINA (Graphical Identification and Authentication) - co zdarza się w laptopach i desktopach wyposażonych w systemy biometryczne.

Biblioteka Microsoftu, msgina.dll obsługuje poprawnie wszystkie wywołania ACPI, natomiast firmy trzecie nie zawsze o to dbają. Dlatego kiedy system pyta alternatywną bibliotekę GINA o dalsze instrukcje po tym, jak użytkownik naciśnie "Power", zwykle nie uzyskuje odpowiedzi albo otrzymuje tylko numer błędu. To właśnie prowadzi do "access violation".

Rozwiązanie problemu jest dość proste. Wystarczy zamiast Zapytaj mnie co zrobić wybrać inną możliwość (np. Nic nie rób). Oczywiście uniemożliwi to wyłączenie komputera przez naciśnięcie przycisku na obudowie...

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200