Best In Cloud 2024

Deklaracja udziału w konkursie
"Najlepsze produkty i dostawcy rozwiązań chmurowych"

Udział w konkursie Best in Cloud 2024 w części adresowanej do dostawców rozwiązań i usług chmurowych zapewnia:

  • popularyzację rozwiązań w gronie CIO uczestniczących w Jury konkursu;
  • obecność w konferencji Best in Cloud 2024 (18 czerwca 2024, online), w trakcie której zostaną ogłoszone wyniki konkursu;
  • możliwość zdobycia tytułu Best in Cloud 2024 dla zgłoszonego rozwiązania;
  • charakterystykę zgłoszonych rozwiązań na łamach Raportu Computerworld BEST IN CLOUD 2024, stanowiącego kompendium wiedzy z obszaru rynku cloud w Polsce, zawierającego charakterystykę rozwiązań zgłoszonych do konkursu Best in Cloud 2024;
  • udział w konkursie oznacza możliwość przesłania 3 ankiet konkursowych (w dowolnej konfiguracji rozwiązanie-kategoria, np. zgłoszenie 3 różnych rozwiązań i usług lub zgłoszenie 1 rozwiązania w 3 kategoriach).

Udział w konkursie jest odpłatny i wynosi 3500 PLN netto przy zgłoszeniu do 22 maja 2024.

Przesłanie poniższej deklaracji udziału w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na wystawienie przez IDG Poland SA faktury VAT. Po otrzymaniu deklaracji udziału w konkursie "Najlepsze produkty i dostawcy rozwiązań chmurowych", organizator udostępnia link do ankiety konkursowej wraz z fakturą proforma.
Przesłanie deklaracji udziału jest zobowiązaniem do wypełnienia właściwej ankiety konkursowej w terminie do 24 maja 2024.
Partnerzy i wystawcy XII konferencji Computerworld Best in Cloud (18 czerwca 2024) mają zagwarantowany udział w konkursie w ramach współpracy partnerskiej. W przypadku deklaracji udziału partnerskiego w konferencji po dokonaniu zgłoszenia udziału w konkursie, koszt udziału w konkursie zostanie anulowany poprzez odliczenie go od wartości pakietu partnerskiego konferencji.

 

1
Deklaruję udział w konkursie w następujących kategoriach:

2
Imię

3
Nazwisko

4
Stanowisko

5
Adres e-mail

6
Telefon kontaktowy

7
Nazwa uczestnika konkursu (dostawcy rozwiązań chmurowych)

8
Pełna nazwa płatnika (dane do wystawienia faktury VAT)

9
Ulica

10
Kod pocztowy

11
Miasto

12
NIP

13
Wyrażam zgodę na wystawienie przez IDG Poland SA faktury proforma z 14-dniowym terminem płatności.

(Nie dotyczy Partnerów konferencji, którzy mają zagwarantowany udział w konkursie w ramach współpracy partnerskiej).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez IDG Poland S.A.