Best In Cloud 2024

Zgłoszenie udziału w konkursie
„Najlepsze wdrożenie usługi chmurowej w ostatnich 18 miesiącach"

Ankieta konkursowa (dla firm i instytucji publicznych wykorzystujących rozwiązania cloud computing, z wyłączeniem firm ICT i dostawców rozwiązań i usług chmurowych). Udział w konkursie jest bezpłatny.
Ankieta konkursowa zostanie przedłożona Jury konkursu w celu oceny wdrożenia, a także wykorzystana do zaprezentowania wdrożenia/projektu w raporcie Best in Cloud 2024. Prosimy o staranne wypełnienie formularza z zachowaniem kryteriów merytorycznych i językowych. Prosimy o ciągłą wypowiedź, która pozwoli nam odkryć najważniejsze cechy wdrożenia, unikając skrótowych odpowiedzi i wypunktowań. Łączna długość opisów zawartych w punktach 3, 6, 7 oraz 8 powinna mieścić się w przedziale 4-4,5 tys. znaków ze spacjami.
Na ankiety czekamy do 24 maja 2024.

1
Nazwa projektu zgłaszanego do konkursu

2
Pełna nazwa firmy, wykorzystanego produktu/usługi oraz głównego integratora

3
Opis projektu, główne i poboczne cele, założenia oraz zakres projektu

4
Czas rozpoczęcia oraz trwania projektu

5
Organizacja struktury projektowej z uwzględnieniem podmiotów zewnętrznych

Imiona i nazwiska, funkcje osób uczestniczących w realizacji projektu wewnątrz firmy, zewnętrzne firmy uczestniczące w realizacji projektu.

6
Opis oraz zakres wykorzystania produktów, usług i technologii chmurowych w projekcie wdrożeniowym

7
Opisz najważniejsze (3-5) korzyści jakie osiągnęła organizacja z wdrożenia rozwiązania chmurowego

Prosimy o uwzględnienie wpływu na funkcje przedsiębiorstwa, efektu ekonomicznego, wpływu na rozwiązanie istotnych problemów organizacji.

8
Opisz najmocniejsze (3-5) cechy i funkcje wdrożonego produktu chmurowego

9
Ocena integratora/zewnętrznego dostawcy

Dlaczego warto go polecić?

10
Dlaczego Państwa wdrożenie zasługuje na tytuł Best in Cloud 2024?

11
Firma

12
Ulica

13
Kod pocztowy

14
Miasto

15
Profil działalności firmy

16
Liczba zatrudnionych

17
Szef działu IT (imię, nazwisko, stanowisko, e-mail)

18
Imię osoby wypełniającej ankietę

19
Nazwisko osoby wypełniającej ankietę

20
Adres e-mail

21
Telefon

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez IDG Poland S.A.