Best In RPA 2023

Zgłoszenie udziału w konkursie
„Najlepsze wdrożenie RPA lub RPA&AI w ostatnich 18 miesiącach"

Ankieta konkursowa (dla firm i instytucji publicznych wykorzystujących rozwiązania RPA, z wyłączeniem firm ICT i dostawców rozwiązań i usług chmurowych). Udział w konkursie jest bezpłatny.
Ankieta konkursowa zostanie przedłożona Jury konkursu w celu oceny wdrożenia, a także wykorzystana do zaprezentowania wdrożenia/projektu w raporcie Best in RPA 2023. Prosimy o staranne wypełnienie formularza z zachowaniem kryteriów merytorycznych i językowych. Prosimy o ciągłą wypowiedź, która pozwoli nam odkryć najważniejsze cechy wdrożenia, unikając skrótowych odpowiedzi i wypunktowań. Łączna długość opisów zawartych w punktach 3, 6, 7 oraz 8 powinna mieścić się w przedziale 4-4,5 tys. znaków ze spacjami.
Na prośbę uczestników konkursu, na ankiety czekamy do 13 stycznia 2023.

1
Nazwa projektu zgłaszanego do konkursu

2
Pełna nazwa firmy, wykorzystanego produktu/usługi oraz głównego integratora

3
Opis projektu, główne i poboczne cele, założenia oraz zakres projektu

4
Czas rozpoczęcia oraz trwania projektu

5
Organizacja struktury projektowej z uwzględnieniem podmiotów zewnętrznych

Imiona i nazwiska, funkcje osób uczestniczących w realizacji projektu wewnątrz firmy, zewnętrzne firmy uczestniczące w realizacji projektu.

6
Opis oraz zakres wykorzystania produktów, usług i technologii RPA w projekcie wdrożeniowym

7
Opisz najważniejsze (3-5) korzyści jakie osiągnęła organizacja z wdrożenia rozwiązania RPA

Prosimy o uwzględnienie wpływu na funkcje przedsiębiorstwa, efektu ekonomicznego, wpływu na rozwiązanie istotnych problemów organizacji.

8
Opisz najmocniejsze (3-5) cechy i funkcje wdrożonego produktu RPA

9
Ocena integratora/zewnętrznego dostawcy

Dlaczego warto go polecić?

10
Dlaczego Państwa wdrożenie zasługuje na tytuł Best in RPA 2023?

11
Firma

12
Ulica

13
Kod pocztowy

14
Miasto

15
Profil działalności firmy

16
Liczba zatrudnionych

17
Szef działu IT (imię, nazwisko, stanowisko, e-mail)

18
Imię osoby wypełniającej ankietę

19
Nazwisko osoby wypełniającej ankietę

20
Adres e-mail

21
Telefon