Już 3 czerwca 2020, zapraszamy na drugą edycję konferencji magazynu Computerworld SCRUM EXPERIENCE DAY! Jest to świetna okazja do zaprezentowania swojej wiedzy i osiągnięć w środowisku zawodowym związanym z metodykami zwinnymi i Scrum, dlatego też serdecznie zachęcamy do złożenia propozycji wystąpienia! 

SCRUM EXPERIENCE DAY 2020

Konferencja będzie odbywać się z uwzględnieniem 3 ścieżek tematycznych:

 • Team Focus
 • Process Management
 • Non-IT

Przykładowe tematy wystąpień:

 • Wspieranie samoorganizacji i rozwoju kompetencji zespołu w praktyce.
 • Planowanie pracy Scrum Mastera – jak najlepiej to robić?
 • Zarządzanie niepewnością przy pomocy Scrum.
 • Budowanie strategii skalowania Scrum.
 • Skuteczne wdrażanie wartości Scrum do zespołu.
 • W jaki sposób Zespół Deweloperski może wspierać Product Ownera?
 • Techniki zarządzania Backlogiem Produktu - co Scrum Master może zaproponować Product Owner’owi?
 • Sprint Review – dobre praktyki.
 • Anty-wzorce Scrum – czego unikać by uzyskać najlepszą możliwą efektywność?
 • Wyzwania w pracy z zespołem Scrumowym - jak je pokonać?
 • Jak napisać ofertę pracy dla Scrum Mastera?
 • Przeprowadzanie skutecznej rozmowy kwalifikacyjnej ze Scrum Deweloperem.

Temat powinien wpisywać się w jeden z trzech bloków tematycznych konferencji. Czekamy na prezentacje oparte o aktualne doświadczenia z firm (case study), prezentacje będą trwały 20 minut (w tym ewentualne Q&A). Chcemy, żeby nasi eksperci dzielili się rzeczywistymi doświadczeniami, studiami przypadków, najlepszymi praktykami. Uczestnikami konferencji będą: Scrum Masterzy, Product Ownerzy/Managerowie, Team Leaderzy, Agile Coache, Kierownicy projektów IT.

 • Prelegent występując na konferencji zgadza się na udostępnienie swojego wizerunku za pośrednictwem dowolnego medium poprzez zamieszczanie go w folderach, ulotkach, informacjach medialnych, na stronach internetowych i we wszelkich innych formach publikacji i przekazu wizualnego, niezbędnych do promocji czy stworzenia relacji z konferencji.
 • Prezentacja nie może mieć charakteru marketingowego lub promocyjnego.
 • Dla prelegentów z firm branżowych (rozwiązania, usługi) przewidzieliśmy możliwość wygłoszenia prelekcji i udziału merytorycznego w formule „partnerstwa konferencji”. Osoby zainteresowane taką opcją prosimy o kontakt z Filipem Walickim – filip_walicki@idg.com.pl.
 • Prezentacje zostaną udostępnione uczestnikom konferencji w formie elektronicznej oraz na stronie WWW związanej z konferencją, zgłoszenie propozycji prelekcji jest równoznaczne ze zgodą na udostępnienie prezentacji.
 • Organizator konferencji ma prawo do ingerowania w treść prelekcji, jeżeli uzna, ze nie spełnia ona merytorycznych wymagań konferencji lub zawiera treści promocyjne lub reklamowe.
 • Niektóre prelekcje mogą być filmowane.
 • Organizatorzy zapewniają bezpłatny udział w całej konferencji. Koszt noclegu oraz dojazdu na miejsce konferencji prelegent pokrywa we własnym zakresie.

 Ważne terminy:

 • Zakończenie zbierania zgłoszeń Call For Papers - 27.03.2020
 • Informacja zwrotna o wybranych prezentacjach – do 31.03.2020
 • Przesłanie finalnych prezentacji przez prelegentów – do 22.05.2020
 • Konferencja SCRUM EXPERIENCE DAY 2020 – 03.06.2019

 Strona www wydarzenia: www.scrumexperience.computerworld.pl