mySAP.com dla Akademii Podlaskiej

Firma SAP Polska przekazała Akademii Podlaskiej licencję na nieodpłatne korzystanie z internetowej platformy biznesowej mySAP.com.

Od roku akademickiego 2001/2002 platforma mySAP.com będzie służyć uczelni w celach edukacyjnych. Korzystać z niej będą zwłaszcza studenci informatyki w ramach przedmiotu „Pakiety i systemy informatyczne”.

Oprogramowanie firmy SAP będzie również wykorzystywane podczas zajęć z „Informatycznych systemów zarządzania”. Tu problematyka rozwiązań mySAP.com stanowić będzie zasadniczą treść wykładów i ćwiczeń. Ponadto platforma mySAP.com jest także tematem zajęć z przedmiotów „Analiza systemów zarządzania” i „Projektowanie systemów zarządzania”, wykładanych na Akademii Podlaskiej. „Dla naszej uczelni jest to szansa na bycie wśród czołówki placówek edukacyjnych, które idą z duchem czasu.” – powiedział prof. Antoni Jówko, Rektor AP, na uroczystości wręczenia licencji.

Firma SAP uruchomiła specjalny program edukacyjny, z którego skorzystało już dziewięć polskich uczelni wyższych, m.in.: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Gdański, Politechnika Opolska. W roku akademickim 2001/2002 kilkadziesiąt tysięcy studentów skorzysta ze specjalnie przygotowanych programów dydaktycznych, których podstawę stanowią rozwiązania firmy SAP.