... la carte

Rozwój teleinformatyki, jaki obserwujemy w ostatnich 10 latach, a w szczególności daleko posunięta miniaturyzacja układów półprzewodnikowych ICs (integrated circuits) sprawiła, że technologie kart chipowych znajdują coraz więcej zastosowań i spotykają się z rosnącym zainteresowaniem zarówno konstruktorów urządzeń elektronicznych, jak ich użytkowników.

Rozwój teleinformatyki, jaki obserwujemy w ostatnich 10 latach, a w szczególności daleko posunięta miniaturyzacja układów półprzewodnikowych ICs (integrated circuits) sprawiła, że technologie kart chipowych znajdują coraz więcej zastosowań i spotykają się z rosnącym zainteresowaniem zarówno konstruktorów urządzeń elektronicznych, jak ich użytkowników.

Produkcja kart chipowych rośnie w ogromnym tempie na całym świecie - w wielu krajach takie karty są produktem masowym, mającym zastosowanie w wielu dziedzinach życia, a w szczególności w wymianie i przechowywaniu danych osobistych i poufnych. Powodem tego jest fakt, że wszystkie funkcje ochronne realizowane są w karcie w sposób zwarty i jednolity przez wbudowane mechanizmy zabezpieczające. Zawarte w niej dane można w sposób pewny i niezawodny chronić przed osobami nie upoważnionymi. Bezpieczeństwo danych pozostanie zachowane nawet w przypadku utraty karty, gdyż bez znajomości odpowiednich kodów, haseł i innych mechanizmów zabezpieczających niemożliwy jest dostęp do chronionych danych.

Karty telefoniczne

Pierwsze i dzisiaj najbardziej znaczące zastosowanie kart chipowych, to wykorzystanie ich jako karty telefoniczne. W Niemczech stosowane są one już od ponad 10 lat.

W roku 1992 zostało sprzedanych w Niemczech około 45 mln. kart telefonicznych, w 1993 r. - 60 mln, a w 1995 r. - 865 mln. Obecnie karty telefoniczne stosowane są w 45 krajach na świecie. Są one w dużej mierze produktami jednorazowego użytku, po wykorzystaniu są nieszkodliwe dla środowiska i w procesie recyklingu ponownie przetwarzane do produkcji nowych kart. Doskonalsze są karty telefoniczne wielokrotnego użytku, zawierające nazwę banku, nazwę posiadacza i numer konta, z którego podczas rozmowy potrącana jest opłata.

Chipkarty "otwierają" drzwi i komputery

Przepustka do firmy w formie chipkarty (Company Card) ułatwia pracownikom dostęp do tych pomieszczeń i urządzeń w firmie, do przebywania w których - ze względu na charakter wykonywanej pracy - są upoważnieni. Zatem dostęp do centrum obliczeniowego czy innych pomieszczeń o najwyższym stopniu ochrony można w prosty sposób ograniczyć i zabezpieczyć. Karta chipowa może służyć również jako elektroniczny klucz do skrytek bankowych, skarbców itp. System kontroli dostępu na wielką skalę został zaprojektowany przez firmę Orga i Siemens dla lotniska Monachium-Erding. Dzięki niemu istnieje możliwość kontroli i sterowania prawami dostępu do poszczególnych pomieszczeń dla tysięcy osób: pracowników, dostawców, pasażerów, policjantów, celników, zarządu lotniska. Za pomocą chipkart można chronić nie tylko pomieszczenia, urządzenia, ale również komputery, terminale, bazy danych czy inne programy. Systemy ochrony danych komputerowych są odpowiedzią na wzrost piractwa komputerowego. Kompleksową ochronę zasobów komputera oferuje, np. dostępny od niedawna na rynku polskim system Vizy Lock II (patrz omówienie w tym numerze CW).

Karty chipowe w służbie zdrowia

Najnowszym przykładem zastosowania kart chipowych są wprowadzane w Niemczech karty ubezpieczeniowe, zastępujące karty chorobowe. Prowadzone są bowiem prace nad wdrażaniem nowych projektów dla medycyny, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa przepływu informacji o pacjencie między lekarzami, kasą chorych i ubezpieczalnią. Powstały systemy ułatwiające przenoszenie i odczyt wyników badań pacjenta tylko przez osoby do tego uprawnione, wspomagające rozliczenia między ubezpieczalnią, pacjentem i lekarzem. Opracowano elektroniczny dokument, w którym zapisane są wszystkie istotne z punktu widzenia medycznego informacje o pacjencie, które w razie wypadku mogą być natychmiast odczytane w karetce pogotowia: grupa krwi, choroby na które cierpi poszkodowany, uczulenia, przeciwwskazania co do stosowania niektórych leków itd. W każdym z tych zastosowań plastikowa karta chipowa jest godnym zaufania nośnikiem informacji.

Wzrasta też zainteresowanie kartami chipowymi w płatnej telewizji, przy rozliczeniach bezgotówkowych (np. płatnicze karty debetowe przy opłacie małych sum), biletach komunikacji publicznej; opracowywane są założenia do elektronicznego prawa jazdy, systemu opłat za korzystanie z autostrad itp.

Po targach CeBIT '94 położono większy nacisk na unormowanie pojęcia karty chipowej, dzięki czemu rozszerzono ich zastosowanie do aplikacji na skalę międzynarodową - np. EuroChip Siemensa (SLE 443x) w przyszłości ma być stosowany w każdym aparacie telefonicznym w Europie, łącząc w sobie możliwości karty telefonicznej i elektronicznej portmonetki (patrz CW nr 12/96). Unormowanie własności fizycznych, mechanicznych i elektrycznych oraz znaczne rozszerzenie zakresu zastosowań prowadzi do zmniejszenia kosztów produkcji, zwiększenia liczby produkowanych kart chipowych, a co się z tym wiąże - szybszego upowszechnienia na świecie tego typu nośników informacji.


TOP 200