... i MSW też

Szanowny Panie,

w nr 23 Computerworld z dnia 6 czerwca br. Wasze pismo opublikowało materiał pt. "S-AFIS - nie tylko dla policji" sygnowany (wog).

W materiale tym zamieszczono istotne nieścisłości, w związku z którymi pragnę poinformować, że:

1. Polska policja nie otrzymała dotychczas żadnych środków finansowych na taki cel (tzn. na komputeryzację daktyloskopijnej bazy danych - przyp. redakcji) z funduszu PHARE, toczą się negocjacje na ten temat;

2. Firma Siemens-Nixdorf jest jednym z potencjalnych oferentów systemu AFIS, a przeprowadzenie pokazu dla policji nie determinuje wyboru tej właśnie oferty.

Piotr Szczypiński

Rzecznik Prasowy MSW


TOP 200