eCenter przystępuje do programu PSP

Należąca do Elektrimu spółka, jako pierwsza w Polsce, skorzysta z wprowadzonego przez Sun Microsystems programu dla dostawców usług sieciowych.

Krakowski eCenter będzie pierwszą firmą w Polsce, która przystąpiła do wprowadzonego przez programu dla dostawców usług sieciowych. "Program dla Service Providerów" (PSP) jest przeznaczony dla dostawców Internetu oraz firm działających jako Application Service Provider. Firmy uczestniczące w PSP będą mogły korzystać z usług konsultingowych, dotyczących budowy infrastruktury sprzętowej i aplikacyjnej, oraz uzyskają możliwość zakupu technologii Sun na preferencyjnych warunkach.

W ramach PSP firmy będą mogły przystąpić do programu Sun Tone Certification and Branding. Jest to system weryfikacji i oceny jakości infrastruktury sprzętowo-programowej danego dostawcy usług, dokonywanej na podstawie zbioru kryteriów opracowanych przez ekspertów z Sun Microsystems.

Zobacz również:

Producent spodziewa się, że Sun Tone przyczyni się do wypracowania i ustalenia światowych standardów oceny bezpieczeństwa, wydajności, dostępności oraz niezawodności systemów usługodawców sieciowych. Przedstawiciele Sun utrzymują, że klienci dostawców mających certyfikat SunTone będą mieć pewność, iż korzystają z usług najwyższej jakości.

Spółka eCenter została założona przez Elektrim oraz Internet Investment Fund. Firma poprzez swoje Internetowe Centrum Danych świadczy usługi hostingu i kolokacji oraz udostępnia aplikacje w modelu ASP.


TOP 200