baramundi Management Suite 2018 zgodne z RODO

Poza nowymi opcjami filtrowania za pośrednictwem dynamicznych grup UGD, nowe oprogramowanie baramundi ułatwia zapewnienie zgodności z RODO.

Firma baramundi Software AG wprowadza nową wersję oprogramowania bMS 2018 (baramundi Management Suite) przeznaczonego do zarządzania urządzeniami końcowymi w firmowych systemach IT. Została ona wyposażona w nowe opcje filtrowania danych z wykorzystaniem Uniwersalnych Grup Dynamicznych (UGD) i możliwość ich zastosowania na wszystkich typach urządzeń końcowych, a dodatkowo, jak zapewniają przedstawiciele producenta, oprogramowanie zostało przystosowane do wymagań jakie stawiają przepisy rozporządzenia o ochronie danych RODO.

Nowe opcje filtrowania z wykorzystaniem UGD

bMS 2018 umożliwia sukcesywne zastępowanie klasycznych grup dynamicznych dla klientów Windows przez Uniwersalne Grupy Dynamiczne UGD. Obecnie oba rodzaje grup są dostępne jednocześnie, ale UGD ma lepsze parametry.

Dzięki nowemu, intuicyjnemu modułowi filtrowania, administratorzy będą mogli wybierać urządzenia spoza systemu Windows w podobny sposób jak urządzenia Windows, a także definiować jednolite grupy obejmujące wszystkie klasy urządzeń. Inne użyteczne funkcje to podgląd listy wyników już na etapie wprowadzania filtrów oraz możliwość stosowania UGD na wszystkich urządzeniach końcowych również mobilnych i sieciowych). Administratorzy mają też możliwość definiowania dynamicznych zapytań dotyczących zgodności oprogramowania z urządzeniami mobilnymi wykorzystując ich właściwości jako kryteria filtrowania w UGD.

baramundi Management Suite 2018 zgodne z RODO

Źródło: baramundi Software AG.

Zgodność z wymaganiami RODO

Ponieważ nowa wersja bMS 2018 spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych RODO, administratorzy IT mogą ją wykorzystać jako podstawę do osiągnięcia zgodności systemu zarządzania UEM (User Environment Management) z tym rozporządzeniem.

Oprogramowanie umożliwia zarządzanie uprawnieniami do wyświetlania danych osobowych bezpośrednio w widoku urządzeń końcowych Windows. Zależnie od potrzeb, administratorzy mogą pokazywać lub ukrywać tożsamości, a także definiować indywidualne ustawienia zgodne z zasadami privacy-by-design/privacy-by-default. Zaprojektowane w przemyślany sposób funkcje i działania zapobiegają naruszaniu polityki prywatności, a anonimizacja danych, ograniczenie uprawnień dostępu oraz zmniejszenie do minimum ilości gromadzonych informacji, umożliwiają również zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i zaoszczędzenie pamięci.

Inne modyfikacje funkcji oprogramowania

Inne ulepszenia wprowadzone do bMS 2018 dotyczą możliwości globalnej konfiguracji funkcji pozyskiwania danych o zużyciu energii przez urządzenia końcowe oraz udokumentowanego ograniczenia wykorzystywania danych osobowych (takich jak np. adresy IP) w każdym module oprogramowania bMS.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200