Zyskowny III kwartał Microsftu

Microsoft ogłosił wyniki finansowe za III kwartał 1999 roku finansowego zakończony 31 marca.

Microsoft ogłosił wyniki finansowe za III kwartał 1999 roku finansowego zakończony 31 marca. Przychody firmy w tym okresie wyniosły 4,33 mld USD, co oznacza 15% wzrost w stosunku do analogicznego okresu w roku 1998 (3,77 mld USD). Zysk netto w tym okresie wyniósł 1,92 mld USD (1,34 mld USD rok wcześniej). Zdaniem przedstawicieli Microsoftu, na wynik ten wpłynęła głównie wysoka sprzedaż Windows NT Workstation, pakietu Office, Exchange Server i SQL Server.

Wśród produktów największy przychód przyniosły platformy systemowe Windows - 2,05 mld USD (26% wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej). Ze sprzedaży aplikacji i narzędzi firma uzyskała 1,94 mld USD (4%). Sprzedaż oprogramowania producentom sprzętu komputerowego wyniosła 1,59 mld USD (29%).

Regionalnie firma najwięcej zarobiła w rejonie obu Ameryk i Pacyfiku - 1,33 mld USD. Europa, Bliski Wschód i Afryka uzyskały 932 mln USD przychodu, rejon Azji to przychód w wysokości 475 mln USD.

W III kw. wydatki na sprzedaż i marketing pochłonęły 996 mln USD. Koszty badań i rozwoju wyniosły 611 mln USD, a ogólnych wydatków administracyjnych - 144 mln USD.