Zyski z komputeryzacji

Od wielu lat prowadzony jest spór o to, czy inwestycje informatyczne są opłacalne. Rozmaicie zbierane dane statystyczne popierają różne, czasem wprost przeciwstawne tezy. Jednym z powodów sporu są trudności z ustaleniem kierunku wpływów. Wedle pewnych opinii, firmy osiągające wysoki zysk chętnie inwestują w komputery po to, by przyspieszyć swe operacje.

Od wielu lat prowadzony jest spór o to, czy inwestycje informatyczne są opłacalne. Rozmaicie zbierane dane statystyczne popierają różne, czasem wprost przeciwstawne tezy. Jednym z powodów sporu są trudności z ustaleniem kierunku wpływów. Wedle pewnych opinii, firmy osiągające wysoki zysk chętnie inwestują w komputery po to, by przyspieszyć swe operacje.

Wtedy nakłady na komputeryzację, choć związane z wysokim przychodem, nie są jego źródłem, lecz następstwem. Wedle innych opinii, inwestycje komputerowe pozwalają bezpośrednio osiągnąć wyższy przychód, sprzyjając lepszej organizacji pracy i zmniejszeniu wydatków na robociznę.

Dwaj pracownicy Massachusetts Institute of Technology, Erik Brynjolfsson i Lorin Hitt dokonali analizy wydatków na komputeryzację w 400 przedsiębiorstwach grupy Fortune 500. W tej grupie współczynnik korelacji między inwestycjami na komputeryzację a wzrostem przychodu wyniósł 0,54 jeśli się weźmie pod uwagę wyłącznie produkcję, oraz 0,68 gdy się uwzględni również wzrost usług. Gary Loveman z Harvard Business School twierdzi, że poprawa wyników finansowych w grupie Fortune 500 w dużej mierze pochodzi ze stosowania ulepszonych technologii produkcyjnych i nie jest wynikiem stosowania komputerów. Brynjolfsson z tym zastrzeżeniem nie polemizuje, podkreśla natomiast, że badając nakłady na komputeryzację i wyniki finansowe w obrębie wybranych firm wykazał, że w pewnych przypadkach korelacja między komputeryzacją a wyższym przychodem jest silnie dodatnia. Jednak dla wielu gałęzi przemysłu taka korelacja ma wartość bliską zera, co oznacza, że pewne przedsiębiorstwa inwestują w komputeryzację, a następnie osiągają gorsze wyniki finansowe.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200