Zyski w górę, optymizm wraca

W cieniu próby wrogiego przejęcia PeopleSoft korporacja Oracle przedstawiła wyniki finansowe za zakończony w maju rok obrachunkowy. Trudno jednoznacznie ocenić rezultaty osiągnięte przez firmę Larry'ego Ellisona. W porównaniu z rokiem ubiegłym przychody spadły o 2% do poziomu 9,47 mld USD, zyski jednak wzrosły o 4% (2,31 mld USD).

W cieniu próby wrogiego przejęcia PeopleSoft korporacja Oracle przedstawiła wyniki finansowe za zakończony w maju rok obrachunkowy. Trudno jednoznacznie ocenić rezultaty osiągnięte przez firmę Larry'ego Ellisona. W porównaniu z rokiem ubiegłym przychody spadły o 2% do poziomu 9,47 mld USD, zyski jednak wzrosły o 4% (2,31 mld USD).

Oczekiwania analityków przekroczyły jednak rezultaty osiągnięte w ostatnim, czwartym kwartale. Firma zanotowała 31-proc. wzrost zysku, mimo niepewności związanej z wojną w Iraku i zamieszaniem, jakie spowodowało na świecie pojawienie się wirusa SARS - podkreślają analitycy.

Firma optymistycznie spogląda w przyszłość. Jeff Henley, dyrektor finansowy Oracle, stwierdził, że dostrzega ożywienie w branżach, które dotychczas były dotknięte największym kryzysem. Niestety, nie miał on na myśli firm telekomunikacyjnych, które jeszcze nie tak dawno były motorami napędowymi światowego rynku IT.


TOP 200