Zyski Lucenta wzrosły, firma zapowiada reorganizację

W zakończonym 30 września roku finansowym 1999 Lucent Technologies osiągnął przychód 38,3 mld USD i wypracował zysk netto w wysokości 3,8 mld USD. Oznacza to, że sprzedaż firmy wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym o 20% (31,8 mld USD), zysk natomiast zwiększył się o 46% (2,6 mld USD). W IV kwartale firma zarobiła 948 mln USD, o połowę więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej (647 mln USD), podczas gdy sprzedaż zwiększyła się o 23% i wyniosła 10,6 mld USD (8,6 mld USD).

W zakończonym 30 września roku finansowym 1999 Lucent Technologies osiągnął przychód 38,3 mld USD i wypracował zysk netto w wysokości 3,8 mld USD. Oznacza to, że sprzedaż firmy wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym o 20% (31,8 mld USD), zysk natomiast zwiększył się o 46% (2,6 mld USD). W IV kwartale firma zarobiła 948 mln USD, o połowę więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej (647 mln USD), podczas gdy sprzedaż zwiększyła się o 23% i wyniosła 10,6 mld USD (8,6 mld USD).

"Był to najlepszy kwartał i najlepszy rok w historii firmy" - powiedział Richard McGinn, prezes i dyrektor wykonawczy Lucenta. Jego zdaniem, wpływ na tak dobre wyniki miało skupienie działalności formy wokół szybko rozwijających się rynków, takich jak sieci optyczne, bezprzewodowe, sieci danych oraz profesjonalne usługi. Wysoki wzrost odnotował również dział elektroniczny, którego dochód w ostatnim kwartale wyniósł ok. 1 mld USD. "Systemy komunikacyjne są obecnie motorem napędowym rynku półprzewodników, zastępując pełniące dotychczas tę rolę komputery osobiste" - dodał Richard McGinn.

Ponadto Lucent poinformował o planach reorganizacji, polegającej na wyodrębnieniu czterech głównych działów firmy: Service Provider Networks, Enterprise Networks, NetCare Professional Services oraz Microelectronics and Communications Technologies. Zmiana ma na celu lepsze dostosowanie się firmy do szybko rozwijających się sektorów rynku komunikacji sieciowej.

W skład Service Provider Networks mają wejść obecne działy Optical Networking, Switching and Access Systems, Wireless Networking, Communication Software, działy mające ofertę dla operatorów telewizji kablowych, a także część InterNetworking Systems, obejmująca rozwiązania dla operatorów usług telekomunikacyjnych.

Enterprise Networks ma składać się z obecnych Business Communications Systems, Government Solutions, części InterNetworking Systems, działającej na rynku korporacyjnym oraz kanału obsługującego system kablowy Systimax. Będzie on odpowiedzialny za rozwiązania do transmisji głosu i danych dla klientów korporacyjnych.

Podstawą działu NetCare Professional Services będzie dotychczasowy dział Professional Services, połączony z niedawno przejętą firmą International Network Services. Ma on świadczyć zaawansowane usługi sieciowe i rozwiązania programowe mające wspomóc wdrażanie tzw. sieci następnej generacji przesyłających dane i głos u klientów korporacyjnych i operatorów usług telekomunikacyjnych.

Microelectronics and Communications Technologies obejmie natomiast dział Microelectronics, Network Products Group, New Ventures Group i Intellectual Property. Jego zadaniem będzie produkcja podzespołów telekomunikacyjnych, których odbiorcami mają być głównie producenci sprzętu na świecie.


TOP 200