Zyski Hewlett-Packarda

Zyski HP w kwartale kończącym się 31 lipca wyniosły 271 mln USD. Wynik ten jest lepszy o 44% w porównaniu z przychodem netto tej firmy z roku ubiegłego (188 mln USD).

Zyski HP w kwartale kończącym się 31 lipca wyniosły 271 mln USD. Wynik ten jest lepszy o 44% w porównaniu z przychodem netto tej firmy z roku ubiegłego (188 mln USD).

Kwartalne obroty osiągnęły wysokość 5 mld USD. Najwyższy wzrost sprzedaży firma zanotowała w USA (24%), średni w Azji i na Pacyfiku (17%), najniższy w Europie (10%).


TOP 200