Zwycięzcy konkursu Lider Informatyki 2012

Do finału zakwalifikowało się 19 firm i instytucji. Dziś nagrodziliśmy zwycięzców w każdej z siedmiu kategorii: Bankowość i finanse, Handel i usługi, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Opieka zdrowotna, Przemysł, Sektor Publiczny i Sektor użyteczności publicznej.

Tegoroczną Galę Lidera Informatyki otworzył premier Waldemar Pawlak, minister gospodarki. W uroczystości wzięli udział także Dariusz Bogdan, podsekretarz stanu w resorcie gospodarki; Małgorzata Olszewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji; Magdalena Gaj, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a także Agnieszka Boboli, szefowa Centrum Projektów Informatycznych przy MAC.

Zwycięzcy konkursu Lider Informatyki 2012

Waldemar Pawlak, wicepremier i minister gospodarki

Jury konkursu wybierając finalistów bierze pod uwagę ich dokonania w wykorzystaniu informatyki do podniesienia konkurencyjności firm i poprawy usług świadczonych przez instytucje. Celem konkursu jest bowiem promowanie tych podmiotów, które mądrze wykorzystują możliwości i rozwiązania ICT ku jak najlepszemu pożytkowi biznesowemu.

W kategorii Bankowość i finanse zwycięzcą został Bank PKO BP, który przeprowadził udaną reaktywację Szkolnych Kas Oszczędności w internecie, wprowadził nowy model wsparcia sprzedaży detalicznej, który przeniósł ciężar obsługi operacji detalicznych oraz złożonych analiz kredytowych do kilku regionalnych centrów kompetencyjnych, pozwalając placówkom skoncentrować się na sprzedaży i utrzymaniu kontaktów z klientami. Bank przygotował też nowy system obsługi świadczeń masowych, potrzebny po podpisaniu w styczniu 2012 r. umowy z ZUS do prowadzenia jego rachunków oraz wypłaty świadczeń.

Zwycięzcy konkursu Lider Informatyki 2012

Piotr Alicki, CIO Banku PKO BP

W kategorii Handel i usługi zwycięzcą została Siódemka. Firma ta stworzyła aplikację WebMobile7, która umożliwia klientom zautomatyzowanie nadawania przysyłek i sprawdzanie ich statusu, także z urządzeń mobilnych. Po wprowadzeniu nowego modułu pobrań Siódemka przyspieszyła dokonywanie rozliczeń, co w przypadku przesyłek za pobraniem pozwoliło na księgowanie pieniędzy na koncie nadawcy już następnego dnia po dostarczeniu przesyłki. Firma stworzyła też moduły wysyłkowe do programów magazynowo-sprzedażowych, które pozwalają klientom zintegrować swoje programy z aplikacją Siódemki.

Zwycięzcy konkursu Lider Informatyki 2012

Jarosław Śliwa, prezes zarządu spółki Siódemka

W Sektorze MSP zwycięzcą okazał się Prevac. Firma ta m.in. skróciła czas projektowania nowych produktów z 12 do 1 miąca, co było efektem wprowadzenia nowych metodyk pracy - TOC i SCRUM oraz ich zastosowania w połączeniu z systemem ERP IFS Applications, mimo braku bezpośredniego wsparcia dla takich procesów ze strony systemu. Dzięki IFS Applications nastąpiła także pełna integracja stosowanych rozwiązań IT, w tym systemu CAD/CAM.

Zwycięzcy konkursu Lider Informatyki 2012

Andreas Glenz, prezes zarządu Prevac

Najlepszym w kategorii Opieka zdrowotna okazał się Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II. W instytucji tej obsługa pacjentów jest w 90% wszystkich procesów wspierana przez IT. Szpital na początku tego roku zakończył proces wymiany kluczowych elementów swojej infrastruktury informatycznej, zbudował dla lekarzy i studentów system do transmisji wideo w wysokiej rozdzielczości ze specjalistycznych zabiegów medycznych. Placówka rozwija także projekty z zakresu telemedycyny w zakresie diagnostyki i opieki nad pacjentami.

Zwycięzcy konkursu Lider Informatyki 2012

Małgorzata Rusin, kierownik Zespołu Technologii Informatycznych i Telemedycznych oraz Anna Prokop–Staszecka, dyrektor naczelny w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznm im. Jana Pawła II

W kategorii Przemysł Liderem Informatyki został WSK PZL Rzeszów. Firma ta uruchomiła system Component Repair Business do wsparcia remontów silników lotniczych i ich podzespołów, co pozwoliło firmie wejść na międzynarodowy rynek. Dzięki temu liczba zleceń remontowych wzrosła o 400%. W zakładach wprowadzono także elektroniczne zarządzanie dokumentacją technologiczną, rozszerzające funkcjonalność systemu ERP SAP. Dzięki temu udało się zmniejszyć liczbę tzw. umknięć jakościowych o 10%, a średni czas opracowania nowej technologii skrócił się o 6%. Rzeszowska firma stworzyła także powiązany z SAP HR mechanizm rozliczania projektów, dofinansowywanych lub refundowanych ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zwycięzcy konkursu Lider Informatyki 2012

Tomasz Wiernicki, dyrektor informatyki, WSK PZL Rzeszów

W Sektorze publicznym nagrodę odebrał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS uruchomił nowy portal informacyjny, który usprawnia wymianę dokumentów i informacji między Zakładem a ubezpieczonymi. Towarzyszy mu elektroniczna platforma wymiany danych, która ogranicza ilość dokumentacji papierowej. Nowy system kierowania ruchem usprawnił prace jednostek terenowych.

Zwycięzcy konkursu Lider Informatyki 2012

Dariusz Śpiewak, członek zarządu ZUS ds. informatyki

W kategorii Sektor użyteczności publicznej zwycięzcą została Energa, która przeprowadziła złożony program transformacji IT, co doprowadziło do uporządkowania architektury, procedury zakupów, prowadzonych projektów i świadczonych usług. Równolegle przedsiębiorstwo dokonało transformacji środowiska SAP na potrzeby swojej grupy kapitałowej i wdrożyło korporacyjny system zarządzania majątkiem sieciowym, który poprzez modernizację infrastruktury ma do roku 2020 zmniejszyć jej awaryjność o 50%.

Zwycięzcy konkursu Lider Informatyki 2012

Roman Dudzik, CIO Energa Grupa Kapitałowa

Do udziału w konkursie zgłosiło się w tym roku blisko 100 firm i instytucji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200